Hopp til innhold

Fagstoff

Rasisme og medienes rolle

Rasisme kan få store konsekvenser for både enkeltindivider og samfunn. Via sosiale medier kan man spre rasistiske ytringer raskt og til mange mottakere. Redaksjonelle medier har ansvar for å sette søkelyset på rasisme og kan dermed påvirke samfunnsdebatten.

Hva er rasisme?


Rasisme er […] oppfatninger, holdninger eller handlinger som deler mennesker inn i påståtte "raser" hvor noen hevdes å være mer verdifulle enn andre.

Kilde: snl.no

Store norske leksikon bruker også begrepet rasisme om flere former for etnisk diskriminering som ikke nødvendigvis bygger på forestillingen om "menneskeraser", men som tar utgangspunkt i kjennetegn som nasjonalitet, utseende, kultur eller religion.

Strukturell rasisme

I Norge er alle grupper likestilt og beskyttet mot rasisme gjennom lovverket. Men det er likevel mange som opplever at usynlige strukturer i samfunnet fører til diskriminering og forskjellsbehandling.

Et eksempel er at jobbsøkere med utenlandske navn har mindre sannsynlighet for å bli kalt inn til intervju. Denne formen for diskriminering kaller vi strukturell rasisme.

Strukturell rasisme gjør at minoritetsgrupper kan oppleve hindringer som andre deler av befolkningen ikke møter, selv om diskrimineringen ikke er aktivt og bevisst utført av enkeltpersoner. I denne kommentaren kan du lese hvordan NRK-programleder Sissel-Alice Refsdal tar et oppgjør med rasisme:

Relatert innhold

Hverdagsrasisme

Rasisme finnes i ulike former. Vi kan se eksempler på rasistiske holdninger både i barnehagen, på lekeplassen og i skolegården. De kan også komme til syne i arbeidslivet og i den offentlige debatten.

Vi hører ofte triste historier om hverdagsrasisme i ulike former, for eksempel gjennom utestengelse og grove kommentarer i sosiale medier. Eller gjennom holdninger og handlinger som setter personer med en gitt hudfarge eller etnisitet i bås og tillegger dem bestemte egenskaper.

Hverdagsrasisme kan føre til at mennesker havner utenfor fellesskapet. Denne typen rasisme er gjerne bygd på stereotypiske oppfatninger og fordommer.

Ung kvinne med samisk-inspirert drakt og solbriller. Hun har en synth ved siden av seg og en høyttaler på skulderen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Rasisme og medienes rolle

Rasisme kan få store konsekvenser for både enkeltindivider, grupper og samfunn. Et mangfold av stemmer i mediene er en forutsetning for demokratiet. Saker som setter søkelyset på diskriminering og ulike former for rasisme, kan påvirke samfunnsdebatten.

Undersøkelser viser at mange unge samer opplever hets og diskriminering på bakgrunn av sin etnisitet. Les mer om det i relatert artikkel fra NRK:

Relatert innhold

Mange har lest NRKs nettsak om at samisk ungdom opplever diskriminering. Ved å sette søkelyset på saker om hets, diskriminering og rasisme kan NRK fungere som et talerør for minoritetsgrupper. Dette kan bidra til å endre oppfatninger og fordommer.

Som allmennkringkaster har NRK et spesielt ansvar for å dekke interessene til hele befolkningen. NRK skal føles relevant for ulike grupper og miljøer i samfunnet.

Rasisme på dagsordenen

I 2020 ble George Floyd kvalt under en arrestasjon i Minneapolis i USA. Hans død førte til et opprør mot rasisme og politivold, og protestene spredte seg etter hvert til byer over hele verden. Drapet fikk store konsekvenser for den offentlige samtalen om rasisme også her i landet.

Demonstrasjoner i New York etter George Floyds død. Demonstrantene holder plakater med slagord og portretter av George Floyd. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

George Floyds død førte til en massiv rasisme-debatt i Norge. Dette er dokumentert i en rapport Retriever gjorde på oppdrag for Fritt Ord. Undersøkelsen viser at rasisme ble lite omtalt i norske medier før Floyds død. Oppmerksomheten rundt George Floyd og Black Lives Matter-bevegelsen endret bildet drastisk. Se mer i relatert artikkel under.

Relatert innhold

Rasisme i sosiale medier

Sosiale medier gjør det mulig å spre rasistiske ytringer raskt og til mange mottakere. Mennesker som blir utsatt for rasistiske ytringer i sosiale medier, kan oppleve frykt, usikkerhet og angst.

Rasistiske ytringer i sosiale medier kan også skape utfordringer for demokratiet vårt. Det kan nemlig føre til at færre mennesker tør å ytre seg i offentligheten, fordi de frykter konsekvensene. Rasisme kan hindre menneskers muligheter til å delta i samfunnet.

Straffeloven forbyr diskriminerende eller hatefulle ytringer overfor andre mennesker på grunn av hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse. Grove, hatefulle eller diskriminerende ytringer kan straffes med bøter eller fengsel. Dette gjelder også ytringer som blir publisert i digitale medier.

Sarah Natasha Melbye setter fokus på rasisme i sosiale og redaksjonelle medier i denne podkasten:

Relatert innhold

Programleder Sarah Natasha Melbye setter i denne podkasten søkelyset på rasisme i norske medier. Gjester: Ayan Ahmed og Roger Aarli-Grøndalen.

Kilder

Kulturdepartementet. (2019). Handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion. Hentet 21. januar 2021 fra https://www.regjeringen.no/contentassets/589aa9f4e14540b5a5a6144aaea7b518/handlingsplan-mot-rasisme_uu_des-2019.pdf

Nustad, P. & Syse. H. (u.å.). Rasisme og andre uttrykk for gruppefiendtlighet. Hentet 18. november 2020 fra https://dembra.no/no/utema/rasisme-antisemittisme-og-annen-gruppefiendtlighet/?fane=om-temaet&trekk=1#anchor-2

Skorgen, T., Ikdahl, I. & Berg-Nordlie, M. (u.å.). Rasisme. I Store norske leksikon. Hentet 18. november 2020 fra https://snl.no/rasisme

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen, Caroline Nesbø Baker og Øyvind Dahl.
Sist faglig oppdatert 22.01.2021

Læringsressurser

Ytringsfrihet og ytringsansvar