Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Er det rasistisk?

I denne oppgaven skal dere avgjøre hvilke utsagn og situasjoner som dere mener bør regnes som rasistiske, og hvilke som ikke bør det.

Jobb i grupper og diskuter om utsagnene og situasjonene er rasistiske eller ikke. Dra kortene til den boksen dere mener er riktig. Husk at det trenger ikke være rasistisk selv om det er slemt, ubetenksomt eller kan oppleves som sårende.

Evaluer deres egen definisjon

Sammenlikn kortene dere har sortert med definisjonen dere har laget. Fungerer definisjonen til å skille mellom det dere mener er rasistisk og det dere mener ikke er rasistisk? Hvis ikke – bør dere endre definisjonen, eller bør dere flytte kortet?

Del definisjonen med klassen

Bli enige om dere skal justere definisjonen eller beholde den dere hadde.

En på hver gruppe går på tavla og skriver gruppas definisjon.

Se på definisjonene i fellesskap.

  • Er det noen ord som går igjen? Er dette selve essensen av hva rasisme er?
  • Er noen av definisjonene for vide?
  • Er noen for snevre?
  • Hva ser ut til å være de største problemene knyttet til det å definere rasisme?

Tips

Når dere skal dele definisjonene, kan dere også bruke samtavla.

Veiledning: Hvordan bruke samtavla?

Denne oppgaven er basert på undervisningsopplegget "Hverdagsrasisme" på Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme.

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen. Rettighetshaver: Dembra
Sist faglig oppdatert 02.11.2020

Læringsressurser

Ytringsfrihet og ytringsansvar