Hopp til innhold

Oppgave

Ytringsfrihet og demokrati

Tenk deg at statsministeren i Norge underslår mange millioner av skattepengene våre og gjemmer dem på en hemmelig konto i utlandet. Mange journalister vet om dette, men har ikke lov til å fortelle det videre til landets innbyggere. Slik er det i land uten trykkefrihet.

Denne videoen om ytringsfrihet er produsert av TV 2 for Kampanje for journalistikk 2014.

Oppgave 1

Se videoen om ytringsfrihet som TV 2 har produsert for Kampanje for journalistikk.

 1. Hva er sensur? Forklar begrepet.
 2. Hva sier den norske grunnloven om ytringsfrihet og trykkefrihet?
 3. Hvem bestemmer hva mediene kan publisere i Norge?
 4. Hvorfor er en fri presse viktig for demokratiet?
 5. Hvorfor er mediemangfold viktig?

Oppgave 2

 1. Under andre verdenskrig måtte nesten alle familier i Norge levere inn radioapparatene sine. Les fagteksten Okkupasjon og motstand. Hvorfor var det forbudt for nordmenn å ha radio under andre verdenskrig?
 2. Flere land har de siste årene forsøkt å sperre tilgangen til sosiale medier som Facebook, Twitter og YouTube. Hvorfor gjør de det? Søk på Internett etter svar på dette spørsmålet.
 3. Diskuter i klassen: Hvilke problemer ville dere få dersom de som bestemte i Norge, nektet alle tilgang til radio, TV, Internett og mobiltelefon?

Oppgave 3

Retten til å ytre seg er begrenset i straffeloven § 185. Den beskytter enkeltpersoner mot hatefulle ytringer.

 1. Hvilke grupper i befolkningen er beskyttet i denne lovparagrafen?
 2. Hvorfor tror du nettopp personer som tilhører disse gruppene, har særlig vern?
 3. Mange nettaviser har i det siste stengt kommentarfeltene for anonyme kommentarer. Hvordan begrunner de det?

Oppgave 4

 1. I 2015 forsøkte PST å beslaglegge noe av kildematerialet til filmskaperen Ulrik Imtiaz Rolfsen. Hva handlet denne saken om, og hvordan begrunnet PST kravene sine?
 2. Rolfsen vant over PST i Høyesterett. Sentralt i denne saken sto prinsippet om kildevern. Hvorfor er kildevern viktig for ytringsfriheten?
 3. Diskuter i klassen: Hvilke andre forhold kan true muligheter til å ytre seg fritt i Norge i dag?
Sist faglig oppdatert 26.04.2018
Skrevet av Jone Nikolai Nyborg og Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Ytringsfrihet og ytringsansvar

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs