Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ungdom, medier og medborgerskap

Hvor godt orientert er unge mennesker om viktige samfunnsspørsmål? Og hvordan kan myndigheter og medier bidra til at flere unge stemmer ved valg?
Fire smilende gutter sitter rundt et bord. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Noen voksne er bekymret for at måten dere unge bruker mediene på, kan føre til at dere i liten grad holder dere orientert om verden rundt dere, og at dere ikke deltar i samfunnsdebatten.

Sjekk om dette stemmer for de unge på skolen deres. Gjennomfør en enkel enkét blant elevene i kantina i storefri. Del klassen inn i små grupper. Hver gruppe skal stille spørsmål til ti elever.

Stille følgende spørsmål i enkéten:

 • Er du godt orientert om det som skjer i samfunnet og ute i verden?
 • Deltar du i samfunnsdebatten, for eksempel på skolen eller i sosiale medier?
 • Hvilke tiltak bør myndighetene sette i verk for at flere unge skal holde seg godt orientert om samfunnsspørsmål?

Presenter resultatet av enkéten for resten av klassen. Sammenlign resultatene til de ulike gruppene. Hva fant dere i fellesskap ut om unges kunnskap om og engasjement i viktige samfunnsspørsmål?

Oppgave 2

I denne oppgaven skal dere fortsatt jobbe i små grupper.

 1. Hvorfor er mange unge lite engasjerte i viktige samfunnsspørsmål? Diskuter dere fram til tre viktige grunner.
 2. Hvordan kan mediene bidra til at unge blir informerte og engasjerte samfunnsborgere? Bli enige om tre tiltak i prioritert rekkefølge.
 3. Lag ei felles liste i klassen over viktige tiltak.
 4. Hver gruppe velger deretter en regional avis, en lokalavis, en regional radio- og TV-stasjon eller et sosialt medium. Ta kontakt og spør hva de gjør for å engasjere unge mennesker før kommune- eller stortingsvalg.
 5. Presenter gjerne de tiltakene klassen har kommet fram til, for de redaksjonene dere tar kontakt med.

Oppgave 3

Bare 64,5 prosent av velgerne mellom 18 og 25 år stemte ved stortingsvalget i 2017. De som ikke stemte, sa det var fordi de var opptatt, ikke var interessert, eller hadde for lite kunnskap om norsk politikk.

Før valget i 2021 bevilget Valgdirektoratet over 2 millioner kroner til informasjonstiltak spesielt rettet mot unge. Et viktig tiltak er bred satsing på YouTube, Instagram, Snapchat og TikTok med morsomme, informative og inspirerende videoer om partiene og stortingsvalget.

Diskuter i klassen:

 • Er dette tiltak som vil få unge til å stemme ved stortingsvalg? Hvorfor? Hvorfor ikke?

 • Hvilke andre tiltak kan myndighetene iverksette for å få unge til å stemme?
 • Hvordan kan mediene bidra til at flere unge velger å bruke stemmeretten?
CC BY-SASkrevet av Jan-Arve Overland og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 26.04.2018

Læringsressurser

Pressens rolle i demokratiet