Hopp til innhold

Oppgave

Vaktbikkje for eliten eller folk flest?

Lar mediene seg bruke av eliten, eller beskytter de i hovedsak vanlige folk mot maktovergrep? Og finnes det tilfeller der mediene heller bør støtte enn kritisere myndighetene?

En hånd klar til å knipse bort en mann som holder tale. Illustrasjon.

Hvordan utøver mediene rollen sin som vaktbikkje på vegne av oss alle?

I Vær varsom-plakaten § 1.5 heter det:

Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Oppgave 1. Medienes rolle i NAV-skandalen i 2019

I 2019 ble det avdekket at NAV, på feilaktig grunnlag, hadde bedt påtalemyndighetene straffeforfølge personer de mente urettmessig hadde oppholdt seg i utlandet mens de mottok stønad. Skandalen rammet både de statsrådene som hadde medvirket til feil fortolking av loven, og de domstolene som hadde dømt personer på feil grunnlag.

Men hvorfor hadde ikke mediene avdekket myndighetenes maktovergrep mot enkeltpersoner?

  1. Les Sven Egil Omdals mediekommentar Vaktbikkje for hvem? Hvilke momenter trekker Omdal fram som forklaring på medienes unnfallenhet i NAV-skandalen?

  2. Kjenner du til saker der mediene på et tidlig tidspunkt har klart å avdekke og forhindre maktmisbruk mot enkeltpersoner?
  3. Hvilke kilder støttet mediene seg til da?
  4. Hvorfor er det viktig for demokratiet at mediene lytter til og benytter seg av mange ulike kilder?

Oppgave 2. Medienes rolle under covid 19-pandemien

Les Sven Egil Omdals mediekommentar Pressens plass i viruskrigen.

Diskuter i klassen:

  • Hvor kritisk bør mediene være til myndighetenes beslutninger under en pandemi?
  • Hva teller mest i slike situasjoner: å støtte enkeltmenneskers frihet og avdekke uheldige konsekvenser av inngrep fra myndighetenes side, eller å støtte myndighetenes rett til å verne næringsliv og viktige samfunnsinstitusjoner?
Sist faglig oppdatert 01.02.2021
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Pressens rolle i demokratiet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell