Hopp til innhold

Oppgave

Vurder innholdet i ei kvensk avis

Ruijan Kaiku er ei fri og uavhengig nyhetsavis for kvener, norskfinner og finlendere i Norge. Avisa er den eneste norske avisa som prioriterer kvensk og finsk stoff.

Framsida til den kvenske avisa Ruijan Kaiku 29 mars 2021. Hovedbildet viser en ung kvinne som smiler og holder mye garn i hendene. Faksimile.

Studer nettutgaven av avisa Ruijan Kaiku.

  1. Hvilket språk er avisa skrevet på?
  2. Hvorfor tror du det er slik? Tenk deg grundig om før du svarer.
  3. Lag ei liste over hovedoppslagene i Ruijan Kaiku. Grupper sakene tematisk. Hva handler de om?
  4. Sjekk om noen av disse sakene er dekket i andre norske aviser. Hvis ikke, hvorfor tror du det er slik?
  5. Hvis flere aviser dekker samme sak: Er sakene vinklet på samme måte? Forklar eventuelle forskjeller.
  6. Hvilken betydning tror du aviser som Ruijan Kaiku har for nasjonale minoriteter i det norske samfunnet?
Sist faglig oppdatert 19.01.2021
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Representasjon i mediene

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale