Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Minoriteter i mediene – utforsk kilder

I disse oppgavene utforsker du emnet minoriteter og representasjon i mediene gjennom å undersøke skriftlige kilder. Du øver deg på å søke etter, lese og få oversikt over ulike kilder for å finne og vurdere relevant informasjon. Til slutt dokumenterer og oppsummerer du funnene dine.
Fire elever sitter ved pulter og jobber med skolearbeid. To leser bøker og to skriver på pc. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I kildeoppgavene undersøker du følgende:

 • en offentlig rapport fra politiet med statistisk informasjon om hatkriminalitet
 • hvilke samiskspråklige tilbud som finnes i sosiale medier, med utgangspunkt i en nettartikkel fra NRK
 • nyheter i den flerkulturelle avisen Utrop
 • en stortingsmelding fra regjeringen

Til slutt dokumenterer og oppsummerer du funnene dine.

Oppgave 1. Statistisk informasjon om hatkriminalitet

Kilde: Oslo politidistrikt (2023): Hatkriminalitet – anmeldt hatkriminalitet 2021

I denne oppgaven skal du hente ut statistisk informasjon fra en politirapport om hatkriminalitet. Les innholdsfortegnelsen nøye. Da slipper du å lese hele rapporten for å finne svarene.

 1. Hva er det viktigste grunnlaget for hatkriminalitet i Norge?
 2. Hvilket statsborgerskap har de som oftest utsettes for hatkriminalitet?
 3. Hvilket statsborgerskap har de som oftest utsetter andre for hatkriminalitet?
 4. Sammenhold svarene på de tre spørsmålene. Er det noe som overrasker deg?
 5. Diskuter med en medelev hvordan politiets data fra 2019 kan tolkes.

Oppgave 2. Samiskspråklige tilbud i sosiale medier

Kilde: NRK Sápmi (2019): 10 gode råd: Slik holder du liv i det samiske språket i byen

Les artikkelen på nrk.no. Et av rådene for å holde liv i det samiske språket dersom du bor i byen, er å bruke samisk i sosiale medier.

Søk etter mer informasjon om dette rådet:

 1. Undersøk hvilke samiskspråklige tilbud som finnes i sosiale medier, og lag ei liste over tilbud som du mener passer for folk på din alder.
 2. Hvilke fordeler og ulemper kan det ha å bare bruke samisk språk i sosiale medier?

Oppgave 3. Nyhetsprofilen til Utrop – Norges første flerkulturelle avis

Kilde: nettavisen Utrop

Studer nettavisen Utrop. Lag en oversikt over de saksområdene avisen tar opp. Bruk en tabell til å registrere sakene.

Eksempel på tabell:

Nasjonale
nyheter

Internasjonale
nyheter

Urfolk

Innvandrere

Medier

osv.

(eks.)

(eks.)

(eks.)

(eks.)

(eks.)

(eks.)

(eks.)

(eks.)

(eks.)

(eks.)

(eks.)

(eks.)

 1. Hvilke typer saker får mest spalteplass?
 2. Hva forteller det om målgruppa avisen henvender seg til?
 3. Er det noen sakstyper du savner i denne nettavisen?
 4. Er det noen saker som Utrop dekker, og som du savner i de mediene du vanligvis leser?

Oppgave 4. Regjeringens politikk på området medier og nasjonale minoriteter

Kilde: Regjeringen (2020): Meld. St. 12 (2020–2021) Nasjonale minoriteter i Norge – en helhetlig politikk

En stortingsmelding er et dokument regjeringen utformer for å orientere Stortinget om en sak regjeringen jobber politisk med.

Det er ofte komplisert å lese en stortingsmelding. I denne oppgaven skal dere derfor jobbe to og to med å finne relevant informasjon som handler om regjeringens politikk på området medier og nasjonale minoriteter.

 1. Hvilke tiltak viser stortingsmeldingen til når det gjelder nasjonale minoriteter og representasjon i mediene?
 2. Diskuter i klassen om de beskrevne tiltakene er gode og dekkende, eller dårlige og mangelfulle.

Tips

 • Bruk innholdsfortegnelsen på høyre side aktivt til å orientere deg i stortingsmeldingen.
 • Søk i dokumentet med søkeordet "media".

Oppgave 5

Dokumenter informasjonen du har funnet og vurdert i kildene over.

Relatert innhold

I Norge finnes det i dag aviser på minoritetsspråkene samisk og kvensk. Noen innvandrere leser helst aviser fra hjemlandet, på morsmålet.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 18.01.2021

Læringsressurser

Representasjon i mediene