Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Filmer av og med minoriteter

Det lages få filmer av filmskapere med minoritetsbakgrunn. Forskning viser også at minoriteter er underrepresentert på rollelista til norske filmer. I disse oppgavene skal du drøfte ulike problemstillinger knyttet til film og minoriteter.
Portrett av Iram Haq, filmregissør med norsk-pakistansk bakgrunn
Åpne bilde i et nytt vindu

Minoriteter foran og bak kamera

En undersøkelse utført av Norsk filminstitutt viste at minoriteter er underrepresentert i de fleste norske kinofilmene fra 2013–2018. Det var nesten ingen filmer der hovedrolleinnehaverne eller birolleinnehaverne var homofile, urfolk eller personer med funksjonsnedsettelse.

Norsk filminstitutt har konkludert med at den norske filmbransjen ikke har vært flinke nok til å slippe inn verken skuespillere eller filmskapere med minoritetsbakgrunn. I 2019 lanserte de derfor en egen handlingsplan for å bidra til økt mangfold i norsk filmbransje.

Oppgaver

  • Hvilke filmer kjenner du til som er laget av en filmskaper med minoritetsbakgrunn?
  • Hvorfor tror du det er få minoriteter som lager film og få minoriteter som er med i filmene som lages?
  • Tror du handlingsplanen til Norsk filminstitutt vil bidra til mer mangfold i filmbransjen?

    • Kan du komme på andre tiltak?
  • Drøft: Hvilken betydning har det at minoriteter er representert både foran og bak kamera?

    • Hvor viktig er det for minoritetene selv?
    • Hvilken rolle spiller det for resten av samfunnet?

Kilder

Norsk filminstitutt. (u.å). Hoved- og biroller i norske filmer: Nesten ingen er homofile, urfolk eller har funksjonsnedsettelse. Hentet 5. desember 2019, fra https://www.nfi.no/aktuelt/2019/norske-filmer-nesten-ingen-er-homofile-urfolk-eller-har-funsjonsnedsettelse

Norsk filminstitutt. (u.å). Relevans. Publikum. Berekraft. Hentet 5. desember 2019, fra https://www.nfi.no/dette-gjor-nfi/mandat-og-organisasjon/vi-styrer-etter/relevans.publikum.berekraft

CC BY-SASkrevet av Tina Andersson. Rettighetshaver: Norgesfilm AS
Sist faglig oppdatert 12.02.2020

Læringsressurser

Representasjon i mediene