Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering i emnet representasjon i mediene

Hva kan du om hvordan ulike minoriteter i Norge omtales og synliggjøres i norske medier?
To unge damer med hijab leser avis. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Læringsmål

Når du har jobbet med dette emnet, bør du

  • kunne forklare hva som menes med representasjon i mediene

  • kunne redegjøre for begrepene urfolk, etniske minoriteter og asylsøkere

  • ha utforsket og kjenne til hvordan kvinner, fattige, etniske minoriteter og mennesker med nedsatt funksjonsevne kommer til syne i mediene

  • kunne reflektere over måten urfolk og minoriteter omtales på i mediene, og hva det betyr for deres egen identitet og måten storsamfunnet oppfatter dem på

Viktige begreper i emnet representasjon i mediene

Her er en oversikt over noen viktige begreper som du bør kunne:

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 10.11.2022

Læringsressurser

Representasjon i mediene