Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Diskuter kropp og kjønn i mediene

Oppgave A: Kroppsidealer og misnøye med egen kropp

Påstand 1

Mediene er grunnen til at mange unge, og særlig unge jenter, sier de er misfornøyde med egen kropp.

Relevante artikler


Spørsmål til forberedelse av diskusjon

 1. Hvilke kroppsidealer mener du man finner i mediene?
 2. Er det snakk om ett ideal, eller flere ulike idealer?
 3. Er det ulike idealer for menn og kvinner?
 4. Er det mediene som er skyld i at ungdom kjenner på kroppspresset, eller er mediene bare en av flere syndebukker?
 5. Tror du alle blir like påvirket av alt medieinnhold?
 6. Hva tenker du om Sunn Fornuft-plakaten som en del bloggere har slutten seg til?
 7. Er det bra at det finnes en slik plakat? Hvorfor? Hvorfor ikke?
 8. Skriv ned argumenter for og mot påstanden og kjør diskusjon i klassen.

Oppgave B: Etnisitet og kjønn i film, TV-serier og nyhetsmedier

Påstand 2

Mediene speiler i for liten grad mangfoldet i samfunnet, og det er et problem at menn er overrepresentert i mediene.


Kjønn i film

Skuespillerne Geena Davis og Samuel Davis i filmen Long Kiss Goodnight fra 1996. Filmstill.
Åpne bilde i et nytt vindu

Studer oversikten over hvordan menn og kvinner får ulik plass og taletid i filmer. Vær oppmerksom på at statistikken kommer fra en aktivistgruppe og ikke en forskningsinstitusjon:

The Reel Truth: Women Aren’t Seen or Heard

 1. Hva sier statistikken om menn og kvinners plass i film?
 2. Hva tenker du selv om statistikken? Ble du overrasket?
 3. Studer en episode av en av dine favoritt TV-serier.


  • Hvor mange kvinnelige og hvor mange mannlige karakterer finner du?
  • Hvem har flest hovedrollefunksjoner, menn eller kvinner?
  • Hvem får mest taletid, menn eller kvinner?
  • Kommenter resultatet.
 4. Velg tre av dine favorittserier. Hvordan blir mennene og kvinne framstilt? Er det for eksempel sterke menn og svake kvinner, eller kanskje omvendt? Er kvinnene smarte og mennene dumme, eller kanskje omvendt? Eller gir serien kanskje en realistisk og sammensatt framstilling av både menn og kvinner?

Kjønn i nyhetsmediene

Ingvild Bryn og Jon Gelius etter nyhetssending i NRK-studio. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Les artikkelen og diskuter den med to eller tre andre elever.

Færre kvinner i norske medier

 1. Hva tenker dere om denne ubalansen?
 2. Hva kan journalistene gjøre for å skape mer kjønnsbalanse?
 3. Burde journalistene gjøre noe for å skape mer kjønnsbalanse?
CC BY-SASkrevet av Joachim Laberg.
Sist faglig oppdatert 10.07.2017

Læringsressurser

Representasjon i mediene