Hopp til innhald

Bransje og arbeidsliv (RM Vg1)

Servering og drikkevarer

Servitøren må ha brei kunnskap om alt frå å klargjere restauranten til servering og kunnskap om mat og drikkevarer.

Kommunikasjon og relasjonsbygging

Gode relasjonar både internt i bedrifta og eksternt til kundar bidreg til at dei tilsette trivst på jobb, og til at kundane får ei god oppleving av bedrifta.

Læringsressursar

Kommunikasjon og relasjonsbygging