Hopp til innhald

Bransje og arbeidsliv (RM-RMF vg1)

Kommunikasjon og relasjonsbygging

Gode relasjonar både internt i bedrifta og eksternt til kundar bidreg til at dei tilsette trivst på jobb, og til at kundane får ei god oppleving av bedrifta.

Læringsressursar

Kommunikasjon og relasjonsbygging

Fagstoff