Hopp til innhald

Oppgåve

Hatytringer, – ei utfordring for demokratiet

Viss du ytrar deg i offentlegheita, kan du risikere å bli utsett for hatefulle ytringar. Amalie Olsen har meir enn 160 000 følgjarar på YouTube. Ho blir prega av netthetsen ho opplever. Hatefulle ytringar kan vere ei utfordring for demokratiet vårt.

LK20

Amalie Olsen var med på lanseringa og kampanjen #ikkegreit, der målet var å setje søkelyset på hatytringar.


1 Sjå #ikke greit-filmen.

2 Køyr debatt i klasserommet om temaet hatefulle ytringar.

Tips til diskusjonsspørsmål:

  • "Kvifor kan hatefulle ytringar vere ei utfordring for demokratiet vårt?"
  • "Korleis kan ein forhindre hatefulle ytringar?"
  • "Kvar meiner du grensa går mellom fornærmingar og hatefulle ytringar?"
Sist oppdatert 28.11.2019
Skrive av Eva Sophie Wolff-Hansen

Læringsressursar

Medium, makt og samfunn