Hopp til innhald

Produksjon og historieforteljing (IM-IKM vg1)

Medium, makt og samfunn

Media kan påverke og har makt. Dette gjeld både profesjonelle medium, påverkarar og medieprodusentar som deg og meg. Kva gjør dette med korleis vi ser på oss sjølve, andre og samfunnet? Kva er agendaen til dei som står bak mediebodskapa me er opptekne av, og korleis påverkar det oss og demokratiet?

Læringsressursar

Medium, makt og samfunn