Hopp til innhold

NDLA film

  Samiske filmstudieark

  NDLA film har utarbeidet interaktive filmstudieark til utvalgte samiske kortfilmer. Undervisningsoppleggene er tilgjengelig på både nordsamisk, sørsamisk og norsk. Filmene kan også spilles av i Sverige og Finland.

  Saemien filmestudije-aarkh

  NDLA film interaktijve filmestudije-aarkh dorjeme filmide Rebel jïh Hilbes biigá. Filmh leah biehkie åenehksfilme-våarhkoste Sámi short films, maam Internasjonalt Samisk Filminstitutt bæjhkoehtamme.

  Læringsressurser

  Saemien filmestudije-aarkh