Hopp til innhold

NDLA film

Samiske filmstudieark

NDLA film har utarbeidet interaktive filmstudieark til utvalgte samiske kortfilmer. Undervisningsoppleggene er tilgjengelig på både nordsamisk, sørsamisk og norsk. Filmene kan også spilles av i Sverige og Finland.

Saemien filmestudije-aarkh

NDLA film interaktijve filmestudije-aarkh dorjeme filmide Rebel jïh Hilbes biigá. Filmh leah biehkie åenehksfilme-våarhkoste Sámi short films, maam Internasjonalt Samisk Filminstitutt bæjhkoehtamme.

Læringsressurser

Saemien filmestudije-aarkh

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter