Hopp til innhold

NDLA Film

Samiske filmstudieark

Filmer laget av samiske filmskapere kan gi innblikk i samisk historie, kultur og språk. NDLA film har utarbeidet interaktive filmstudieark til utvalgte samiske kortfilmer. Undervisningsoppleggene er tilgjengelig på både nordsamisk, sørsamisk og norsk.

Saemien filmestudije-aarkh

NDLA film interaktijve filmestudije-aarkh dorjeme filmide Rebel jïh Hilbes biigá. Filmh leah biehkie åenehksfilme-våarhkoste Sámi short films, maam Internasjonalt Samisk Filminstitutt bæjhkoehtamme.

Læringsressurser

Saemien filmestudije-aarkh