Hopp til innhold

NDLA film

Samiske filmstudieark

NDLA film har utarbeidet interaktive filmstudieark til utvalgte samiske kortfilmer. Undervisningsoppleggene er tilgjengelig på både nordsamisk, sørsamisk og norsk. Filmene kan også spilles av i Sverige og Finland.

Sámi filbmaoahppoárka

NDLA filbma lea ráhkadan interaktiiva filbmaoahppoárkkaid Bihttoš ja Hilbes biigá filmmaide. Filmmat lea okta oassi Sámi Short films oanehisfilbmačoakkáldagas, mii lea almmuhuvvon Internašunála Sámi Filbmainstituhtas.

Læringsressurser

Sámi filbmaoahppoárka

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter