Hopp til innhold

NDLA Film

Samiske filmstudieark

Filmer laget av samiske filmskapere kan gi innblikk i samisk historie, kultur og språk. NDLA film har utarbeidet interaktive filmstudieark til utvalgte samiske kortfilmer. Undervisningsoppleggene er tilgjengelig på både nordsamisk, sørsamisk og norsk.

Samiske filmstudieark

NDLA film har utarbeidet interaktive filmstudieark til filmene Rebel (Bihttoš) og Hilbes biigá. Filmene er en del av kortfilmsamlingen Sámi short films, som er utgitt av Internasjonalt Samisk Filminstitutt.

Læringsressurser

Samiske filmstudieark

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale