Hopp til innhold

Oppgave

Tjaeleme-maalle: Filme-analyse

Tjaeleme-maalle mij datnem viehkehte aktem filme-analysem tjaeledh.

Sist oppdatert 16.01.2019
Skrevet av Ragna Marie Tørdal og Sissel Stokkedal

Læringsressurser

Saemien filmestudije-aarkh

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter