Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Den deriverte til en konstant funksjon

Hva skjer når vi deriverer en konstant funksjon?

2.4.1

fx=π

Bruk definisjonen til den deriverte til å derivere fx.

Definisjonen til den deriverte

f'x=limx0fx+x-fxx

Løsning

fx = πf'x=limx0fx+x-fxxf'x=limx0π-πx=0

2.4.2

Deriver funksjonene ved å bruke regneregler for derivasjon.

a) fx=5

b) y=e

c) gx=π+5

d) hx=5π3

e) ix=2b

f) jx=x+d

g) kx=3y+8

Løsning

a) fx = 5f'x = 0

b) y = ey' = 0

c) gx = π+5g'x = 0

d)  hx = 5π3h'x = 0

e) ix = 2bi'x = 0

f) jx = x+dj'x = 1

g) kx = 3y+8k'x = 0

2.4.3

Vi har funksjonen fx=7.

Tegn funksjonen med digital graftegner, finn stigningstallet til funksjonen, og forklar med egne ord hvorfor stigningstallet er det det er.

Løsning

Vi tegner fx med digital graftegner:

Grafen til f av x er lik 7 er tegnet i et koordinatsystem for x-verdier fra minus 4 til 10. Over grafen står det a er lik 0. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Stigningstallet til fx er lik 0. Det kan man finne med digital graftegner, se bildet over der a = 0. Når stigningstallet er 0, har grafen ingen positiv eller negativ stigning. Den er 0 for hele fx.CC BY-SASkrevet av Viveca Thindberg, Stein Aanensen og Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 22.11.2022

Læringsressurser

Vekstfart og derivasjon