Hopp til innhold

Fagstoff

Kjerneregelen

Vi kan derivere det vi kaller sammensatte funksjoner ved hjelp av kjerneregelen.

Mange funksjoner er mer kompliserte enn dem vi har studert til nå, men ved nærmere ettersyn viser det seg ofte at de er satt sammen av enklere funksjoner. For eksempel kan funksjonen f gitt ved fx=x3+24 oppfattes som en sammensatt funksjon. Først skal en gitt x-verdi opphøyes i tredje potens og adderes til tallet 2. Vi kaller denne funksjonen for u og sier at ux=x3+2 er kjernefunksjonen.

Da er for eksempel

u1=13+2=3

Neste steg er at det resultatet som u gir, skal opphøyes i fjerde potens. Vi oppfatter også dette som en egen funksjon, og vi kaller denne funksjonen for g. Merk at denne funksjonen ikke er en funksjon av x, den er en funksjon av u, og vi får at gu=u4.

Da er

g3=34=81

Den opprinnelige funksjonen f er da gitt ved fx=gux og

f(1)=g(u(1))=g(12+2)=g(3)=34=81

Poenget er at både u gitt ved ux=x3+2 og g gitt ved gu=u4 er funksjoner som vi kan derivere:

u'x = 3x2g'u=4u3

Funksjonen u er derivert med hensyn på x, og funksjonen g er derivert med hensyn på u.

Det kan bevises at kjerneregelen gjelder for derivasjon av sammensatte funksjoner:

f(x)=g(u(x))f'(x)=g'(u)·u'(x)

Eksempel 1

fx = x3+24                              gu=u4       ux=x3+2g'u=4u3       u'x=3x2f'x=g'u·u'xf'x=4x3+23·3x2f'x=12x2x3+23

Eksempel 2

fx = x-1gu=u,          ux=x-1g'u=12u,      u'x=1f'x=g'u·u'xf'x=12x-1·1f'x=12x-1

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 27.04.2021

Læringsressurser

Vekstfart og derivasjon