Hopp til innhold

Fagstoff

Den deriverte til eksponentialfunksjonen

Her skal du selv prøve å komme fram til den deriverte til eksponentialfunksjoner.
Portrett av Leonhard Euler i profil. Han er glattbarbert og har mørk jakke og hvit skjorte med halsbind. Trykk fra cirka 1740.

En eksponentialfunksjon er en funksjon gitt på formen

fx=k·ax

der variabelen x opptrer som eksponent i en potens. Grunntallet i eksponenten a er en konstant større enn null, og k er en konstant.

Det er et tall som peker seg spesielt ut som grunntall i eksponentialfunksjonen, og det er tallet

e=2,718 281 828 549....

Utforsk

På figuren under ser du den blå grafen til funksjonen f gitt ved fx=ex. Her er det et svart punkt som du kan trekke opp eller ned langs grafen. Den stiplede linja viser tangenten til punktet på grafen.

  1. Dra i punktet på figuren over, og observer koordinatene til punktet og likningen til tangenten. Ser du noen sammenheng?

    Vi observerer

    Vi ser at andrekoordinaten til punktet er det samme som stigningstallet til tangenten i punktet. fx er jo andrekoordinaten til punktet x, og stigningstallet til tangenten er den deriverte til f.

  2. Hvordan kan du beskrive det du fant over rent matematisk?
Vi observerer

Den deriverte til funksjonen fx=ex er funksjonen selv.

Konklusjonen blir at eksponentialfunksjonen f gitt ved fx=ex er lik sin egen deriverte:

f(x)=exf'(x)=ex

Dette gjør tallet e til et av de viktigste tallene i matematikken. Husk at tallet e også er grunntallet til den naturlige logaritmen.

Legg også merke til at når fx=kex, der k er en konstant, er f'x=kex.

Hva gjør vi når eksponenten er en funksjon av x?

Når eksponenten er en funksjon av x, bruker vi kjerneregelen, for eksempel slik:

fx = e4xgu=eu            u=4xg'u=eu           u'x=4f'x=g'u·u'xf'x=e4x·4f'x=4e4x

Hva gjør vi når grunntallet ikke er e?

Definisjonen av den naturlige logaritmen sier at ethvert tall a>0 kan skrives som e opphøyd i logaritmen til a: a=elna.

Det gir at

ax=elnax=exlna

Så bruker vi kjerneregelen:

fx = ax=exlnagu=eu     u=xlnag'u=eu    u'x=lnaf'x=g'u·u'x=exlna·lna=elnax·lna=ax·lna

Vi får følgende derivasjonsregel for eksponentialfunksjoner:

f(x)=axa>0f'(x)=ax·lna

Eksempel 1

f(x) = 5xf'(x)=5xln5

Eksempel 2

 fx = 34xgu=3u          u=4xg'u=3u·ln3    u'x=4f'x=g'u·u'xf'x=34x·ln3·4f'x=4·34x·ln3                       

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 30.04.2021

Læringsressurser

Vekstfart og derivasjon