Hopp til innhold

Fagstoff

Den deriverte til funksjoner med flere ledd

Lange funksjonsuttrykk kan bestå av mange ledd eller faktorer. Her er regler og eksempler på hvordan de deriveres.

Den deriverte til en funksjon multiplisert med en konstant

Vi deriverer en funksjon multiplisert med en konstant ved å derivere funksjonen og multiplisere med konstanten.

Eksempel 1

fx = 5x2f'x=5·2x2-1=10x

Den deriverte til summer og differanser av funksjoner

Vi deriverer summer av og differanser mellom funksjoner ved å derivere ledd for ledd.

f(x)=g(x)+h(x)f'(x)=g'(x)+h'(x)

f(x)=g(x)-h(x)f'(x)=g'(x)-h'(x)

Eksempel 2

fx = 3+x2f'x=0+2x2-1=2x

Eksempel 3

gx = 13x3-2xgx = 13x3-2·x12g'x = 13·3·x3-1-2·12·x12-1 = 33·x2-22·x-12 = x2-1x12=x2-1x

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 21.05.2021

Læringsressurser

Vekstfart og derivasjon