Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Den deriverte av et produkt av to funksjoner

Øv deg på å derivere uttrykk som består av produktet av to funksjoner.

Produktregelen

f(x)=u(x)·v(x)f'(x)=u'(x)·v(x)+u(x)·v'(x)f=u·vf'=u'·v+u·v'

2.4.30

Deriver funksjonene uten hjelpemidler på to måter:

  • Trekk sammen faktorene og deriver.

  • Deriver ved å følge produktregelen.

a) fx=x3·x5

Løsning

fx = x3·x5= x3+5 = x8f'x = 8x8-1= 8x7

fx = x3·x5f'x = x3'·x5+x3·x5' = 3x2·x5+x3·5x4= 3x2+5+5x4+3 = 3x7+5x7 = 8x7

b) gx=6x-12x-2

Løsning

gx = 6x-12x-2 = 12x2-12x-2x+2 = 12x2-14x+2g'x = 12·2x-14 = 24x-14

gx = 6x-12x-2g'x = 6x-1'·2x-2+6x-1·2x-2' = 6·2x-2+6x-1·2 = 12x-12+12x-2 = 24x-14

c) hz=x-5z2

Løsning

Husk at her skal vi derivere med hensyn på z.

hz = x-5z2 = x2-2x5z+25z2h'z = -10x+50z

hz = x-5z·x-5zh'z = x-5z'·x-5z+x-5z·x-5z' = -5·x-5z+x-5z·-5 = -5x+25z-5x+25z = -10x+50z

2.4.31

Deriver funksjonene uten hjelpemidler.

a) fx=5x3+4x-1

Løsning

 fx=5x3+4x-1f'x=5x3+4'·x-1+5x3+4·x-1'      =15x2·x-1+5x3+4·1      =15x3-15x2+5x3+4      =20x3-15x2+4

b) gx=3x2+2x-1

Løsning

gx=3x2+2x-1      =3x2+2'x-1+3x2+2x-1'g'x=6xx-1+3x2+212x       =6xx-1·2x+3x2+22x       =12x2-12xx+3x2+22x       =15x2-12xx+22x

c) hx=x2+3x3

Løsning

hx=x2+3x3h'(x)=x2+3'x3+x2+3·x3'       =2x·x3+x2+3·3x2       =2x4+3x4+9x2       =5x4+9x2

d) jx=13x3-2x2·3x-2

Løsning

I denne oppgaven kan det bli uoversiktlig hvis vi fører slik som vi har gjort i de tidligere oppgavene. Her kan det være hensiktsmessig å se på de to faktorene hver for seg først.

j(x)= 13x3-2x2·3x-2u(x)=13x3-2x2=13x3-2x-2u'(x)=3·13x3-1-2·-2·x-2-1=x2+4x-3v(x)=3x-2v'(x)=3·-2·x-2-1=-6x-3j'(x)=u'(x)·v(x)+u(x)·v'(x)=x2+4x-3·3x-2+13x3-2x-2·-6x-3=3x2-2+12x-3-2-2x3-3+12x-2-3=1+24x-5

2.4.32

Finn likningen til tangenten til funksjonen i punktet der  x=2  uten bruk av hjelpemidler.

a) fx=(2x-2)2

Løsning

fx = 2x-22f2 = 2·2-22=(4-2)2 = 22=4

Vi finner den deriverte til funksjonsuttrykket i punktet der  x=2. Dermed finner vi stigningen til tangenten som berører grafen til f i punktet 2,f2:

f'x = (2x-2)'·(2x-2)+(2x-2)·(2x-2)'= 2·(2x-2)'·(2x-2)= 2·2·(2x-2)=8x-8f'2 = 8·2-8=8

Vi finner likningen til tangenten:

y-y1 = ax-x1y-4 = 8(x-2)y = 8x-16+4y = 8x-12

b) gx=2xx2-x

Løsning

gx = 2xx2-x = 2x3-2x2g2 = 2·23-2·22 = 16-8 = 8

Vi finner den deriverte til funksjonsuttrykket i punktet der  x=2. Dermed finner vi stigningen til tangent som berører grafen til f i punktet (2, g(2)):

g'x = 2·x2-x+2x2x-1 = 2x2-2x+4x2-2x= 6x2-4xg'2 = 6·22-4·2=16

Vi finner likningen til tangenten:

y-y1 = ax-x1y-8 = 16(x-2)y = 16x-32+8y = 16x-24

CC BY-SASkrevet av Viveca Thindberg, Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 28.06.2021

Læringsressurser

Vekstfart og derivasjon