Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Den deriverte til logaritmefunksjonen

Her kan du øve på å derivere funksjonsuttrykk som inneholder logaritmer.

2.4.70

Deriver funksjonene.

a) fx=2lnx

Løsning

fx = 2lnx = 2·lnxf'x = 2·lnx'= 2·1x = 2x

b) fx=ln2x

Løsning

fx = ln2x = ln2+lnxf'x = 0+1x = 1x

c) fx=lnx2

Løsning

fx= lnx2 = 2·lnxf'x = 2·lnx'= 2·1x= 2x

2.4.71

Deriver funksjonene.

a)fx=ex+lnx

Løsning

fx = ex+lnxf'x = ex+1x

b) g(x)=ex·lnx

Løsning

g(x) = ex·lnxg'(x) = ex'·lnx+ex·lnx' = ex·lnx+ex·1x = xex·lnx+exx = exx·lnx+1x

c) hx=exlnx

Løsning

hx=exlnxh'x = ex'·lnx-ex·1xlnx2 = ex·lnx·x-ex1x·xlnx2·x= exxlnx-1xlnx2

2.4.72

a) Vi har funksjonen fx=2·3x+5lnx. Hva er den momentane vekstfarten når x=3?

Løsning

fx=2·3x+5lnx

Det er den deriverte som gir oss svaret på dette, så vi må finne f'(3):

f'x = 2·3x·ln3+5·1x= 23xln3+5xf'3 = 233ln3+53= 60,9961,0

b) Vi har funksjonen gt=4(lnt)2. Hva er den momentane vekstfarten når t=3?

Løsning

gt=4(lnt)2

Vi bruker kjerneregelen og regel for derivasjon av logaritmefunksjoner:

u=lntu'=1tg(u)=4u2g'u=8ug't=u'·g'u=1t·8·lnt8lnttg'3=8·ln332,93

2.4.73

Tømmer lastes på bil. Foto.

Tømrerfirmaet Furefoss AS har en årsomsetning som er gitt ved  Tx = 2xln3x+5-12. Her er x tida målt i år, og Tx er årsomsetningen gitt i millioner kroner.

a) Hvor stor er årsomsetningen om 3 år?

Løsning

Vi bruker CAS i GeoGebra:

Utklipp av CAS i GeoGebra. Linje 1 har T av x kolon er lik 2 multiplisert med x multiplisert med l n parentes 3 x pluss 5 parentes slutt minus 12. Svaret er gitt i linje 2 som T av 3 er tilnærmet lik 3,83. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dette vil si at årsomsetningen er cirka 3,8 millioner kroner om 3 år.

b) Når er årsomsetningen over 20 millioner kroner?

Løsning

Vi bruker CAS i GeoGebra:

CAS-utregning i GeoGebra. T av x er lik 20 komma x er lik 1. Svaret med N Løs x er lik 5,27. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det vil ta omtrent 5 år og 3 måneder til firmaet har en årsomsetning på 20 millioner kroner. Avrundet til hele år vil det ta 6 år før firmaet har en årsomsetning på over 20 millioner kroner.

c) Lag et uttrykk som viser hvor raskt årsomsetningen øker per år.

Løsning

Det er den deriverte som gir oss økningen i årsomsetning. Vi bruker CAS i GeoGebra:

CAS-utregning i GeoGebra. Derivert av T er lik 2 l n parentes 3 x pluss 5 parentes slutt pluss 6 multiplisert med x delt på parentes 3 x pluss 5 parentes slutt. Skjermutklipp.

d) Hvor raskt øker årsomsetningen om fem år?

Løsning

Vi bruker GeoGebra:

T derivert av 5 er tilnærmet lik 7,49. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Om fem år øker årsomsetningen med 7,5 millioner kroner per år.

CC BY-SASkrevet av Viveca Thindberg, Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 22.07.2021

Læringsressurser

Vekstfart og derivasjon