Hopp til innhold

Fagstoff

Den deriverte

Den deriverte til en funksjon viser oss hvor raskt funksjonen endrer seg. Derivasjon brukes mye i matematikk og i andre realfag.
Koordinatsystem med grafen til f av x. Denne er blå. Punktet A parentes x komma f av x parentes slutt og punktet B parentes x pluss delta x komma f parentes x pluss delta x parentes slutt parentes slutt er merket på grafen. Ei rød linje går gjennom punktet A, og ei grønn linje går gjennom punktet A og punktet B. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

På figuren har vi tegnet grafen til funksjonen f (blå kurve). Vi ønsker å finne den momentane vekstfarten til funksjonen f i punktet Ax, fx.

Vi gir x et tillegg Δx og får et nytt punkt B på grafen:

Bx+Δx, fx+Δx

Vi trekker en sekant (grønn linje) gjennom punktene A og B.

Vi regner ut stigningstallet a til denne linja.

a=ΔyΔx=fx+Δx-fxx+Δx-x=fx+Δx-fxΔx

Vi har da funnet et uttrykk for gjennomsnittlig vekstfart fra A til B.

Prøv selv

Vi lar nå punktet B nærme seg punktet A. Vi lar altså Δx gå mot null. På den interaktive figuren nedenfor kan du dra i punktet B. Hva skjer når du drar punktet mot punktet A?

Når punktet B dras mot punktet A, vil sekanten (grønn) gradvis nærme seg til å bli en tangent (rød linje) til grafen i punktet A.

Stigningstallet til denne tangenten forteller hvor fort grafen vokser akkurat i punktet A. Vi kaller dette stigningstallet for den momentane vekstfarten eller den deriverte til f i punktet A. Vi skriver f'x og leser det som "f derivert av x". Legg merke til tegnet for den deriverte, en liten apostrof på f: f'.

Den deriverte

Vi ser på grafen ovenfor.

f'x er den verdien ΔyΔx=fx+Δx-fxΔx nærmer seg mot når Δx går mot null.

Definisjon:

f'x=limΔx0ΔyΔx=limΔx0fx+Δx-fxΔx

Den deriverte i et punkt er stigningstallet til tangenten til grafen i dette punktet.

Den deriverte i et punkt og den momentane vekstfarten i punktet er det samme.

Fra denne definisjonen av den deriverte i et punkt (x, f(x)) kan vi definere en ny funksjon f' der vi til hver x tilordner verdien f'x. På denne måten har funksjonen f generert en ny funksjon f'. Derfor kalles denne for den deriverte funksjonen.

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 04.05.2021

Læringsressurser

Vekstfart og derivasjon