Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Den deriverte til en brøk

Her kan du øve på å derivere funksjonsuttrykk med brøk.

2.4.40

Deriver funksjonene uten hjelpemidler.

a) fx=x-1x+2

Løsning

fx=x-1x+2f'(x)=x-1'·x+2-x-1·x+2'x+22       =1·x+2-x-1·1x+22       =3x+22

b) fx=x2+1x

Løsning

fx=x2+1xf'x=x2+1'·x-x2+1·x'x2        =2x·x-x2+1·1x2        =2x2-x2-1x2        =x2-1x2

c) gx=x2-x-6x+2


Løsning

gx=x2-x-6x+2g'x=2x-1·x+2-x2-x-6·1x+22         =2x2+4x-x-2-x2+x+6x+22         =x2+4x+4x+22         =x+22x+22          =1

2.4.41

Deriver funksjonene uten hjelpemidler.

a) fx=3x2-4x+x+2x+3

Løsning

fx=3x2-4x+x+2x+3f'x=3·2x-4+x+2'·x+3-x+2·x+3'x+32         =6x-4+1·x+3-x+2·1x+32         =6x-4+1x+32

b) fx=x2+2x-xx-1

Løsning

fx = x2+2x-xx-1f'x = x2+2'·x-x2+2·x'x2-x'x-1-x·x-1x-12 = 2x·x-x2+2·1x2-1·x-1-x·1x-12 = x2-2x2+1x-12

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 15.11.2021

Læringsressurser

Vekstfart og derivasjon