Hopp til innhold

Fagstoff

Den deriverte til en konstant funksjon

En konstant funksjon inneholder ikke den uavhengige variabelen x.

En konstant funksjon, f(x), har ingen variabel x og inneholder bare en konstant k.

fx=k

Den deriverte til en konstant funksjon blir 0.

f'x=0

Her ser du tre eksempler:

Eksempel 1Eksempel 2Eksempel 3Funksjonengx=3hx=πpx=3π2Den deriverteg'x=0h'x=0p'x=0

Grafen til en konstant funksjon

Grafen til funksjonen g av x er lik 3 er tegnet for x-verdier mellom minus 5 og 40. I tillegg er den horisontale linja y er lik 3 tegnet. Grafen til funksjonen p av x er lik 3 multiplisert med parentes pi parentes slutt i andre er tegnet for x-verdier mellom minus 5 og 40. I tillegg er den horisontale linja y er lik 3 pi i andre tegnet. Illustrasjon.

Grafen til en konstant funksjon er ei vannrett linje. Den er en lineær funksjon fordi grafen består av ei rett linje.

Fordi linja er rett, har den lik stigning hele veien, og siden denne linja er vannrett, er stigningstallet lik 0. Derfor er den deriverte til en konstant funksjon lik null. Tangenten til linja er selve linja.

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 21.04.2021

Læringsressurser

Vekstfart og derivasjon