Hopp til innhold

Fagstoff

Likningen for tangenten til en graf i et punkt

Vi ønsker å finne stigningen i et punkt på en graf. Da finner vi tangentlikningen ved å bruke den deriverte funksjonen og ettpunktsformelen fra matematikk 1T.

En funksjon f er gitt ved

Funksjonen f av x er lik 3 multiplisert med x i tredje minus 2 multiplisert med x i andre minus 1 er tegnet i et koordinatsystem med x fra minus 3 til 5. Skjermutklipp.

fx=3x3-2x2-1

Hva er stigningen i punktet x=1?

Vi finner likningen for tangenten til grafen når x=1.

Vi vet at tangenten må gå gjennom punktet 1, f1. Derfor finner vi først f1:

f1 = 3·13-2·12-1     =3-2-1=0

Vi vet at stigningstallet til tangenten er lik den deriverte i tangeringspunktet. Tangeringspunktet er der x=1. Vi finner derfor f'x først:

f'x=9x2-4x

Funksjonen f av x er lik 3 multiplisert med x i tredje minus 2 multiplisert med x i andre minus 1 er tegnet i et koordinatsystem med x fra minus 3 til 5. I tillegg er den rette linja y er lik 5 x minus 5 tegnet inn. Skjermutklipp.

Så vil vi finne tangenten når x=1. Vi regner ut f'1:

f'1=9·12-4·1=9-4=5

Nå vet vi at tangenten går gjennom punktet 1, 0 og har stigningstall 5. Vi kan da bruke ettpunktsformelen og finne likningen for tangenten:

y-y1 = ax-x1 y-0=5x-1     y=5x-5

Utforsking


Vis at du kan komme fram til denne løsningen uten å bruke ettpunktsformelen.

Løsning

fx=3x3-2x2-1

Vi bruker likningen for ei rett linje y=ax+b.

x=1 må være et punkt på linja og på fx.

f1=3·13-2·12-1=0

Vi får punktet (1, 0) som settes inn i likningen for ei rett linje:

0=a·1+b

Stigningstallet til tangenten er lik den deriverte

f'x=9x2-4x

f'1=9·12-4·1=9-4=5 a=5

i tangeringspunktet:

0 = 5·1+b-b = 5b = -5

Vi ender med formelen

y=5x-5

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 19.01.2023

Læringsressurser

Vekstfart og derivasjon