Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Den deriverte til en potensfunksjon

Øv deg på å derivere ulike potensfunksjoner.

2.4.10

Deriver funksjonene uten hjelpemidler.

a) fx=x2

Løsning

fx = x2f'x = 2x2-1f'x = 2x

b) yx=x5

Løsning

yx = x5y'x = 5x5-1y'x = 5x4

c) gx=5x7

Løsning

gx = 5x7g'x = 5·7x7-1g'x = 35x6

d) yx=x-5

Løsning

yx = x-5y'x = -5x-5-1   y'x = -5x-6     ellery'x = - 5x6

e) gx=3x-4

Løsning

gx = 3x-4g'x = 3·-4x-4-1g'x = -12x-5   ellerg'x = -12x5

f) ft=-6t3

Løsning

ft = -6t3f't = -6·3t3-1f't = -18t2

2.4.11

Deriver funksjonene uten hjelpemidler.

a) fx=x0

Løsning

fx = x0fx = 1f'x = 0

b) yx=1x5

Løsning

yx = 1x5yx = x-5y'x = -5x-6y'x = -5x6

c) gx=5x

Løsning

gx = 5xgx = 5x12g'x = 5·12·x12-1g'x = 52x-12g'x = 52x12g'x = 52x

d) zt=1t

Løsning

zt = 1tzt = t-12zt' = -12t-12-22 = -12t-32 = -12t32 = -12t22·t12 = -12t·t

e) f(t)=3x2

Løsning

Husk at her skal vi derivere med hensyn på t.

f(t) = 3x2f't = 0

f) ft=2t3

Løsning

ft = 2t3f't = 2·3t2

CC BY-SASkrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 13.01.2023

Læringsressurser

Vekstfart og derivasjon