Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Den deriverte til funksjoner med flere ledd

Øv deg på å derivere uttrykk med flere ledd med og uten hjelpemidler som graftegner, CAS og programmering.

2.4.20

Deriver funksjonsuttrykkene ved hjelp av reglene du har lært.

a) fx=4x3-7x

Løsning

fx = 4x3-7xf'x = 4·3x3-1-7f'x = 12x2-7

b) gx=3x3+x-2

Løsning

gx = 3x3+x-2g'x = 3·3x3-1+1g'x = 9x2+1

c) gx=12x2-2x+7

Løsning

gx = 12x2-2x+7g'x = 12·2·x2-1-2g'x = x-2

d) gt=22t3+3

Løsning

gt = 22t3+3gt = 2(2·3t3-1)g't = 2(6t2)g't = 12t2

e) hx = 2x+3x+1

Løsning

hx = 2x+3x+1hx = 2x·x+2x·1+3·x+3·1hx = 2x2+2x+3x+3hx = 2x2+5x+3h'x = 2·2x2-1+5h'x = 4x+5

f) ix = x33+x44

Løsning

ix = x33+x44ix = 13·x3+14·x4i'x = 13·3x3-1+14·4x4-1i'x = x2+x3

2.4.21

Deriver funksjonsuttrykkene ved hjelp av reglene du har lært. Finn deretter f'0 og f'2.

a) fx=x2-6

Løsning

fx = x2-6f'x = 2xf'0 = 2·0= 0f'2 = 2·2= 4

b) fx=-3x3+5x2-2

Løsning

fx=-3x3+5x2-2f'x = -3·3x3-1+5·2x2-1f'x = -9x2+10xf'0 = 0f'2 = -9·22+10·2 f'2 = -16

c) fx=3x3-12x2+5x

Løsning

fx = 3x3-12x2+5xf'x = 3·3x3-1-12·2x2-1+5f'x = 9x2-x+5f'0 = 9·02-0+5f'0 = 5f'2 = 9·22-2+5f'2 = 39

d) fx=1214x2-12x

Løsning

fx = 1214x2-12xf'x = 1214·2x-12f'x = 1212x-12f'x = 14x-14f'0 = 14·0-14f'0 = -14f'2 = 14·2-14f'2 =14

2.4.22

Vi tester ut derivasjon med ulike hjelpemidler. Prøv først uten hjelpemidler, deretter med digital graftegner og CAS, og til slutt med programmering.

a) Uten hjelpemidler: Deriver funksjonen  fx=4x2+5x, og finn f'0 og f'1.

Løsning

fx = 4x2+5xf'x = 4·2x2-1+5f'x = 8x+5f'0 = 8·0+5 = 5f'1 = 8·1+5 = 13

b) Deriver funksjonen, og finn stigningen i punktene på grafen til f der  x=0  og  x=1  ved hjelp av CAS.

Løsning

Vi bruker CAS til å løse oppgaven:

CAS-utregning i GeoGebra. På linje 1 står det f av x kolon er lik 4 x i andre pluss 5 x. Svaret er det samme. På linje 2 står det f av x. Under dette står det Derivert kolon 8 x pluss 5. På linje 3 står det f derivert av 0. Svaret er 5. På linje 4 står det f derivert av 1. Svaret er 13. Skjermutklipp.

c) Bruk digital graftegner til å finne den momentane vekstfarten til funksjonen når  x=0  og  x=1.

Løsning

Vi skriver inn funksjonsuttrykket. Vi bruker kommandoen Tangent(<x-verdi>,<Funksjon>) og tegner tangenter som berører grafen i punktene  x=0  og  x=1. Vi bruker Stigning(<Linje>) og finner stigningen på tangentene. I punktet  x=0  er stigningen 5, og i punktet  x=1  er stigningen 13.

Grafen til funksjonen 4 x i andre pluss 5 x er tegnet for x-verdier mellom minus en halv til 4 komma 5. Grafen har en tangent i punktet der x er lik 0, og den har stigning lik 5. Grafen har også en tangent i punktet der x er lik 1, og den har stigning lik 13. Illustrasjon.

d) Programmeringsoppgave: Skriv algoritmen til et program som gir deg f'0 og f'1 til funksjonen  fx=4x2+5x.

Løsning
 • Programmet definerer funksjonen.

 • Programmet definerer den deriverte funksjonen.

 • Programmet setter x-verdiene 0 og 1 inn i funksjonen og inn i den deriverte til funksjonen og skriver ut funksjonsverdiene og funksjonsverdiene til den deriverte.

e) Skriv koden til algoritmen i d) som gir deg f'0 og f'1 til funksjonen  fx=4x2+5x.

Løsningsforslag

Funksjonsverdier til den deriverte av f(x)

1print("Dette programmet gir deg funksjonsverdien og \nfunksjonsverdien til den deriverte til en gitt funksjon.")
2#\n deler opp setningen min
3
4def funksjonsverdi(x):   #definerer funksjonen
5  return 4*x**2+5*x 
6
7def derivert(x):      #definerer den deriverte av funksjonen
8  return 8*x+5  
9  
10print("f(x) = 4x² + 5x")
11print("f'(x) = 8x + 5")
12
13print("f(0) = ", funksjonsverdi(0))  #skriver ut funsjonsverdi når x er 0
14print("f(1) = ", funksjonsverdi(1))  #skriver ut funsjonsverdi når x er 1
15
16print("f'(0) = ", derivert(0))     #skriver ut den deriverte når x er 0
17print("f'(1) = ", derivert(1))     #skriver ut den deriverte når x er 1

f) Hvis funksjonsuttrykket  fx=4x2+5x  viser antall bakterier i en liten bakteriekultur og x er antall minutter etter midnatt, hva viser da f'0 og f'1?

Løsning

f'0=5  forteller oss at ved midnatt vokste bakteriekulturen med 5 bakterier i minuttet, mens f'1=13  forteller oss at kl. 01.00 om natten vokste bakteriekulturen med 13 bakterier i minuttet.

2.4.23

Løs oppgavene ved regning uten hjelpemidler.

a) Finn f'1 når  fx = 2x4-x2+π

Løsning

fx = 2x4-x2+πf'x = 2·4x4-1-2x2-1f'x = 8x3-2xf'1 = 8·13-2·1 = 6


b) Finn f'0,5 når  fx = 2a+3x2

Løsning

fx = 2a+3x2f'x = 0+3·2x2-1f'x = 6xf'0,5 = 6·0,5 = 3

c) Finn f'0 når  fx=3x2-b2

Løsning

fx  = 3x2-b2f'x = 3·2x2-1-0f'x = 6xf'0 = 6·0 = 0

d) Finn f'-1,5 når  f(t)=2x+3t2

Løsning

ft = 2x+3t2f't = 0+3·2tf't = 6tf'-1,5 = 6·-1,5f'-1,5 = -9

2.4.24

Deriver uttrykkene under uten hjelpemidler.

a) fx = 3x2-z2

Løsning

fx  = 3x2-z2     fx viser at vi skal                  derivere med hensyn  x.f'x = 3·2xf'x = 6

b) ft=2x3-4t2+t

Løsning

ft = 2x3-4t2+t   ft viser at vi skal                        derivere med hensyn  t.f't = 0-4·2t+1f't = -8t+1

c) gx=x3-2z2+x+π

Løsning

 gx = x3-2z2+x+πg'x = 3x2-0+1+0g'x = 3x2+1

d) gz = x3-2z2+x+π

Løsning

gz = x3-2z2+x+πg'z = 0-2·2z+0+0g'z = -4z

2.4.25

Vi har uttrykket  x2+2z-2xz.

a) Deriver uttrykket med hensyn på x.

Løsning

2x+0-2z = 2x-2z

b) Deriver uttrykket med hensyn på z.

Løsning

0+2-2x = 2-2x

c) Deriver uttrykket med hensyn på t.

Løsning

0+0-0 = 0

2.4.26

Vi har uttrykket  3x4-7xy2+2xz-13z3.

a) Deriver uttrykket med hensyn på x.

Løsning

3·4x4-1-7y2+2z-0 = 12x3-7y2+2z


b) Deriver uttrykket med hensyn på y.

Løsning

0-7x·2y+0-0 = 14xy

c) Deriver uttrykket med hensyn på z.

Løsning

0-0+2x-13·3z3-1 = 2x-z2


d) Deriver uttrykket med hensyn på t.

Løsning

0-0+0-0=0

CC BY-SASkrevet av Viveca Thindberg.
Sist faglig oppdatert 18.01.2023

Læringsressurser

Vekstfart og derivasjon