Hopp til innhold

Fagstoff

Rørhåndtering på boredekk

I boretårnet flyttes rørene både inn og ut av V-døren, inn og ut av brønnen, og via musehullet, som er en forsenkning i boredekk som brukes som midlertidig stopp for rørene.
Rød sone boredekk. Illustrasjon.

For å redusere risikoen for arbeiderne som er til stede, skal all håndtering av rør på boredekk være fjernstyrt. Det er bestemt i regelverk og styres gjennom anbefalinger fra industriens medlemmer i NORSOK og Samarbeid for Sikkerhet (SfS). Automatiserte systemer samkjøres fra stolene i borebua.

Eagle

Rigger som kan kjøre rør med shuttelen i catwalken helt inn på boredekk, bruker elevatoren til å ta imot røret. Når catwalken ikke klarer å levere rørene langt nok inn i V-døren, brukes en for å løfte rør fra catwalken og inn i boretårnet.

Eagle har en klo som griper rundt røret og løfter det ut av catwalken. Deretter løftes røret inn i boretårnet mens det vippes til vertikal posisjon.

Rørhåndteringsarm

I boretårnet er det montert en automatisert rørhåndteringsarm (pipehandler) som balanserer og støtter de sammenskrudde rørene (stand) i vertikal posisjon.

Den har to eller tre bevegelige armer som kan strekke seg fram og trekke seg tilbake i forhold til borehullet. En av disse armene er utstyrt med en klo som kan lukkes og klemme rundt forskjellige størrelser rør. Hvilken av disse to eller tre armene som er utstyrt med klemmeklo, er avhengig av hvilke type design som finnes om bord på en plattform.

Pipehandleren kan svinge til sidene slik at den kan ta imot rør som hentes ut av fingerbordet til side for borehullet.

Det er en innebygd antikollisjonsfunksjon i cyberbase-programmet. Antikollisjonsfunksjonen skal hindre at pipehandleren kolliderer med top drive når den senkes ned for å hente rør i borehullet.

Iron roughneck

Iron roughneck er en rørsammenkoblingsmaskin med som skrur sammen og skrur fra hverandre rør. Iron roughneck er en fellesbenevnelse for denne type maskin som kommer i flere varianter og har forskjellige navn hos hver enkelt leverandør.

Rørkoblingsmaskin. Illustrasjon.

Spinner- og momenttang

Den mest vanlige typen iron roughneck, som for eksempel HydraTong (NOV), har et todelt system hvor røret blir skrudd sammen ved hjelp av ruller som spinner rundt (spinneren). Disse rullene står øverst på iron roughneck-maskinen. Når røret er skrudd sammen, vil de nederste klampene lukke seg og skru til angitt moment (torque) er oppnådd. Ved rørfrakobling vil denne operasjonen starte med at klampene først skrur ut momentet som er i koblingen, før rullene spinner røret ut av gjengene igjen.

Kombinert løsning

En annen type iron roughneck er JiM (Cameron). Her er det den samme delen som både spinner sammen rørene og skrur dem fast med riktig torque. Denne har også et øvre og et nedre element. Det nedre elementet er det som holder fast røret som står i slipset i hullet, mens det øvre elementet utfører selve skrujobben. Den øvre delen er ved hjelp av en drivring i stand til å rotere flere ganger rundt sin egen akse. Den setter på klampene og begynner å rotere for å spinne inn gjengene på røret. Deretter regulerer den kraften i rotasjonen i henhold til det momentet som er angitt. I likhet med det todelte systemet med spinner og momenttang, vil også denne gjøre motsatte operasjoner for å skru røret ut igjen.

Plassering på dekk

Iron roughneck går på en skinnegang fram og tilbake til borehullet. Maskinen kjøres tilbake til sin parkeringsposisjon når den ikke er i bruk. Det er derfor viktig at man aldri går bak en slik maskin når den er i operasjon.

Ulike kjøremetoder

De fleste av denne type maskin kan kjøres i tre moduser: helautomatisk, semiautomatisk og manuell modus. I den helautomatiske modusen trykker man på en knapp, og maskinen gjør hele operasjonen helt fram til den er ferdig (griper, spinner, trekker, frigjør). Det er denne modusen som er mest ønskelig å bruke da det er sikrest og raskest.

Men det er ikke alle typer rør som er designet for at iron roughneck kan utføre operasjonen helautomatisk. Da kommer den semiautomatiske modusen til hjelp. Her kan man kjøre hele sekvenser, men må stille inn iron roughneck i riktig posisjon før sekvensen kan utføres. Denne innstillingen skjer i manuell modus.

Manuell modus er ikke å foretrekke før alt annet er prøvd. Her kreves det at en kollega må ut i rød sone for å dirigere maskinen til riktig posisjon, noe som øker risikoen for personskade.

Mud bucket

Nyere modeller iron roughneck har en mud bucket installert. Den lukkes rundt koblingen på røret som skal skrus fra hverandre og samler opp slam som strømmer ut av rørene som splittes. Slammet føres tilbake til slamsystemet.

Mousehole

Setback og fingerbord

Om man bygger opp stand eller tripper inn eller ut av borehullet, må man ha en lagringsplass for alle stands man har bygget. Denne lagringsplassen kaller man en setback eller et rørlager hvor rørene lagres vertikalt og er sikret i et fingerbord. Fingerbordet har flere små bommer som skal være stengt når det står rør inni det. Dette er med på å sikre at rørene ikke faller ut av fingerbordet og inn i boreriggen.

Boretårn. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Kenneth Ludvigsen og Sissel Paaske. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 20.07.2017

Læringsressurser

Hovedsystemer om bord i offshore installasjoner