Hopp til innhold

Fagstoff

Elevatoren

Elevatoren er løfteverktøyet som brukes til å hente, holde og sikre rør som skal over borehullet på boredekk. Den henger i linksene nedenfor top drive.
Elevator i links. Illustrasjon.Sentralt i emnet:

  • Elevator er et løfteverktøy
  • Elevatoren kan beveges fram, tilbake og roteres
  • Fjernopereres for å unngå personskader


Elevator

Elevatoren er løfteredskapet som henger under top drive. Den er utformet med dør i front som kan åpnes og lukkes rundt røret. På utsiden av elevatoren er det opphengsløkker (ører) for (bailer). Den brukes for å løfte enkeltrør, hele eller den totale lengden av en bore- eller kompletteringsstreng.

Elevatoren med innsatser og koblinger veier fra 750 kg til 3 tonn alt etter størrelse. Tidligere var elevatoren og tilhørende utstyr ofte kilde til personskade. Det førte til krav om automatisering av elevatorfunksjonene.

Indre profil

Innvendig i elevatoren er det satt inn en fôring (insert eller bushing) som er tilpasset rørenes profil. Når røret er ført inn i elevatoren, lukkes døren, og elevatoren heves til den tar tak i rørets ytre profil ved gjengeboksen (tool joint). Den indre diameteren i elevatorens insert er nøye tilpasset røret som skal kjøres. Inserten kan byttes ut etter hvilken type og størrelse rør som skal kjøres.

Åpent snitt i tre elevatorer. Illustrasjon.

Døren

Døren, som åpnes for å slippe inn og ut røret, er hengslet og åpnes og lukkes med hydraulisk kraft. Den låses av vekten av røret som henger i elevatoren. Det gjør at elevatordøren ikke kan åpnes før vekten i elevatoren er frigjort. Døren opereres fra panelet i cyberbase-stolen av den som opererer top drive-en.Fordypning/ arbeidsoppdrag

Katalog med utstyr som brukes til rørhåndtering.


Vippefunksjon (rotator)

Elevatoren kan vippes i vinkel opp til 90 grader ved hjelp av en luftoperert aktuator som monteres i nederste del av linksene. Når aktuatoren aktiveres, skyver den på opphengsløkken (øret) slik at elevatoren vippes. Det gjør entringen av rør i elevatoren enklere når røret står skrått inn i fra pipe deck.

Det er vanlig at en boredekksarbeider observerer at dørens lukkemekanisme har landet riktig, og signaliserer til boreren før vekten av rørene løftes ut av V-døren.

Belastning og inspeksjon

Både elevatordøren, insertene og elevatorgodset utsettes for store belastninger på grunn av vekten og drakreftene som virker på utstyret. Det kreves regelmessig inspeksjon av elevatoren for å oppdage sprekker og svekkelser i godset.

Offshore er det flere ulike typer og størrelser elevator tilgjengelig, slik at en skadet elevator ikke stanser operasjonen. I planleggingen av bore- eller kompletteringsoperasjonen er det viktig å planlegge for riktig størrelse på elevator og inserts til alle typer rør som skal kjøres. Det er særlig viktig at underleverandører av utstyr til bore- og brønnoperasjon informerer om utstyrets ytre diameter og tool joint-profil.

CC BY-SASkrevet av Kenneth Ludvigsen og Sissel Paaske. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 29.06.2018

Læringsressurser

Hovedsystemer om bord i offshore installasjoner