Hopp til innhold

Fagstoff

Slampumpene

Slampumpene er drivkraften i sirkulasjonssystemet. Når pumpene sviver, fraktes slam fra tanken til brønnen, ut av brønnen, gjennom slambehandlingssystemet og tilbake til tanken.
Triplex slampumpe. Illustrasjon.Sentralt i emnet:

 • Slam sirkuleres fra tank til brønn ved hjelp av

  triplex

  stempelpumper.

 • Det er flere triplexpumper som kan levere samtidig.
 • Sylinderstørrelse og slaglengde bestemmer volumet som pumpes ut per slag.
 • Triplexpumpene hjelpes av

  supercharge

  sentrifugalpumper.


Sirkulasjonssystemet

pumpes fra tanken (active pit) opp til boredekk. Der går væsken gjennom et rør i top drive og videre innvendig ned gjennom borestrengen og ut av dysene i borekronen. Etter at slammet har kommet ut av borekronen, begynner det på returen tilbake til tanken.

Sammen med returstrømmen løftes ut fra brønnen. Returvæsken (slam med forurensninger) stiger oppover på utsiden av borestrengen og tilbake til overflaten.

På overflaten går slammet gjennom et anlegg som består av flere typer rensemaskiner. Slammet filtreres og renses for urenheter i en renseprosess i flere faser. Gjennom ulike metoder med filter og rotasjon trekkes steiner, sand og små partikler ut av slammet.

Det gjøres slik at vi kan gjenbruke slammet. Det er viktig å fjerne alt det faste materialet for å få slammet tilbake til den tilstanden vi ønsker at det skal ha for boreoperasjonen. Til slutt ender slammet tilbake i tanken det kom fra.

Pumpesystemet

Man ser gjerne på pumpesystemet som hjertet i sirkulasjonssystemet. Om pumpene slutter å jobbe, er det svært lite som kan gjøres i borehullet. Pumpesystemet krever mye vedlikehold, både under operasjon og når det er små pauser i operasjonene. Når en pumpe skal vedlikeholdes, kobler vi inn en annen pumpe i brønnsirkulasjonen. Det er alltid flere pumper tilgjengelig til å sirkulere borevæsken i brønnen.

Pumpesystemet består vanligvis av tre eller flere triplex mudpumper. For at mudpumpen skal få slammet inn fra active pit til pumpen, trengs det en fødepumpe som heter supercharge pump. Supercharge-pumpen, som er en sentrifugalpumpe, leverer slam fra tanken til linjene inn mot stempelpumpen, slik at ikke stemplene i triplexpumpen slår "tørt".Mer om:

Sentrifugalpumpe

Fortrengningspumpe


Slampumperom med tanker. Illustrasjon.Dobbeltvirkende stempel. Illustrasjon.


Triplexpumpe

Triplexpumpen er en stempelpumpe med tre stempler som kan være dobbelt- eller enkeltvirkende. Stemplene drives fram og tilbake i sylinderen ved hjelp av pumpemotoren. Bevegelsen til stempelet bidrar til å trekke inn væske fra sugesiden og skyve væsken ut igjen på leveringssiden. Dersom pumpen er dobbeltvirkende, skjer denne suge- og leveringsaktiviteten både når stempelet går framover og bakover i sylinderen.

Sylinderdimensjonen (linersize) og lengden på slaget (stroke) bestemmer hvor mye væske som leveres per slag. Det er vanlig med en 7" sylinder og opp mot 14" slaglengde, men det finnes større og mindre typer. Detaljer om leveringsmengde og trykk finnes blant annet i Drilling Data Handbook (DDH).

Fordelen med stempelpumpen er at den kan levere svært høye trykk, store volum og er effektiv selv om væsken har høy viskositet.

Virkemåte

Fra active pit åpnes en ventil til rørsystemet som leder slammet til fødepumpen (supercharge). Fødepumpen pumper slammet inn til mudpumpen, slik at stemplene i mudpumpen kan pumpe slammet videre rundt i sirkulasjonssystemet.

Relatert innhold

Slamsystemet omfatter alt permanent utstyr om bord som bidrar til lagring, miksing, sirkulasjon og rensing av borevæske.

Slamrensesystemet består av utstyr som fjerner forurensning i slammet når det kommer fra brønnen, før slammet returneres til tanken.

CC BY-SASkrevet av Kenneth Ludvigsen og Rune Mathisen. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 17.07.2017

Læringsressurser

Hovedsystemer om bord i offshore installasjoner