Hopp til innhold

Oppgave

Hva kan du om borestrengskompensering?

Sjekk om du husker hvordan borestrengen holdes i ro fra en flytende rigg. Tenk gjennom hvilke ord som passer i setningene slik at de gir mening.

Sist faglig oppdatert 28.07.2017
Skrevet av Kenneth Ludvigsen
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Hovedsystemer om bord i offshore installasjoner

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs