Hopp til innhold

Oppgave

Hva kan du om elevatoren?

Elevatoren er automatisert, slik at vi slipper å skade fingre og hender når vi skal hente inn og sette ifra oss rør i boretårnet. Hva kan du egentlig om elevatoren?

Sist faglig oppdatert 28.07.2017
Skrevet av Sissel Paaske
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Hovedsystemer om bord i offshore installasjoner

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs