Hopp til innhold

Fagstoff

Fjernoperert rørhåndtering

Rørhåndtering offshore er automatisert og fungerer i samspill mellom rørhåndteringskraner, heisespill, top drive og sammenskruing. Utstyret fjernopereres fra borebua, og daglig tilsyn og vedlikehold bidrar til effektiv drift.
Innvendig i borebua. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Håndtering av bore- og kompletteringsstrengen

Rørhåndtering på rørdekk og boredekk

Borerør, casing og kompletteringsutstyr må driftes og måles på lengde (tally) før det kan kjøres inn i brønnen. Dette gjøres som regel på pipe deck (rørdekk).

Når rørene er sjekket og godkjent for bruk, er man klar til å flytte rørene inn i boreriggen for å bygge rørene sammen til stand eller direkte til en arbeidsstreng.

For å få rørene inn til boredekk brukes automatisert rørhåndteringsutstyr som styres fra et fjernoperert panel, ofte i borebua, men det kan også styres fra et mobilt panel. Rørhåndteringsutstyret finnes både på rørdekk og inne på boredekk.

Håndtering av rør inn og ut av brønnen

Når rørene skal inn og ut av brønnen, kjøres de med heisespill eller RamRig. Sammenskruing av rørene skjer med en momenttang. Den kan være montert i top drive eller på boredekk.

Det samme rørhåndteringsutstyret kan brukes for å håndtere borerør, casing og kompletteringstreng. Man bytter kun dimensjon på gripflatene i utstyret.

CC BY-SASkrevet av Sissel Paaske. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 04.07.2018

Læringsressurser

Hovedsystemer om bord i offshore installasjoner