Hopp til innhold

Fagstoff

Sementering med sementhode

Sementblandingen pumpes inn gjennom et sementhode til brønnen. Sementhodet er en manifold med ventiler for å slippe inn skillevæske og sement fra ulike tanker. Det har også to plugger som skal slippes fri og pumpes foran og bak sementen, slik at sementen plasseres på riktig plass i brønnen.
Sementeringsmanifold. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sementhodet

Sementhodet (cementing head) er en manifold som monteres på toppen av casing eller borerør på boredekk. Den er en overgang fra pumpene til brønnen.

Innløp og ventiler

Manifolden har innløp til brønnen for skillevæske, sementblanding og ren væske som skal skyve blandingen til bunnen av brønnen. I hvert av innløpene er det ventiler som vi styrer for å slippe riktig type væske inn til brønnen. Innløpene er koblet til tankene gjennom midlertidige fleksible rør (Chiksan). Disse midlertidige rørene må alltid testes før bruk.

Chicksan er navnet på korte rør som kan kobles sammen til et lengre rørsystem. Rørene kan være rette, med 90 graders vinkel eller utformet som en T. De brukes for å lage et midlertidig rørsystem mellom flere tanker eller mellom en tank og en brønn.

Plugger

I senter av manifolden settes det inn plugger som skal droppes foran og bak sementen. Disse pluggene holdes på plass av en låsekile.

Sementeringsprosessen

Når sementhodet er montert og alle koblinger testet, pumpes først skillevæske og deretter sement til brønnen. Bak sementen pumpes væske som skyver sementen ned i brønnen og ut på utsiden av casingen som skal sementeres fast i hullet. Væskene går fra tankene, gjennom standpipemanifolden, chiksan og semenhodet og inn i brønnen i henhold til prosedyrene for jobben.

Sementhodet og chiksanrørene er leieutstyr som vedlikeholdes på land og mobiliseres offshore etter avrop fra operatørselskapene.

To-plugg-sementeringsmetoden

To-pluggs-sementeringsmetoden brukes for sementering av intermediate og production casing. Pluggene brukes til å separere væskene i brønnen fra sementblandingen. Sementhodet er designet til å ha en eller to plugger installert, og pluggene kan klargjøres før man mikser sementblandingen.

Før sementen pumpes inn i brønnen, blir en skillevæske (spacer) pumpet inn i brønnen i manifoldens nederste innløp. Deretter blir den nederste pluggen, kalt bunnpluggen (bottom plug), koblet fri, en ventil over pluggen åpnes, og sement pumpes inn i det midtre innløpet.

Etter at sementen er pumpet inn, blir topp-pluggen (top plug) frigjort, og en ventil rett over åpnes.

Borevæske pumpes inn bak topp-pluggen fra det øverste innløpet i sementhodet. Borevæsken brukes som fortrengervæske (displacement fluid) for å få sementen ned til riktig sted.

Bunnpluggen lander i en landekrage (float collar), og et svakt punkt i toppen av pluggen revner, slik at sementen renner gjennom casingskoen og ut i ringrommet (annulus). All sementen fortrenges til topp-pluggen lander i bunnpluggen. Topp-pluggen er laget som en tett plugg. Trykket i brønnen stiger, noe som indikerer at sementeringsjobben er fullført.

CC BY-SASkrevet av Linda Vasshus Lidal. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 29.06.2018

Læringsressurser

Hovedsystemer om bord i offshore installasjoner