Hopp til innhold

Egenvurdering

Sammendrag om rørhåndtering

Denne presentasjonen er en oppsummering om utstyr som brukes til rørhåndtering.

Sist faglig oppdatert 17.07.2017
Skrevet av Sissel Paaske
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Hovedsystemer om bord i offshore installasjoner

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs