Hopp til innhold

Egenvurdering

Hva kan du om slamsystemet?

Slamsystemet består av slam, pumper og rensesystem. Slammet skal sirkuleres gjennom brønnen for å fjerne løse masser og små partikler, kjøle borekronen og holde trykk i brønnen. Ser du sammenhengen i systemet?
CC BY-SASkrevet av Sissel Paaske. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 28.07.2017

Læringsressurser

Hovedsystemer om bord i offshore installasjoner