Hopp til innhold

Fagstoff

Bli kjent med slamsirkulasjonssystemet

Slamsirkulasjonssystemet består av tanker og pumper, rørene slammet går gjennom i brønnen og renseutstyr som tar imot slammet som kommer fra brønnen. Klikkpunktene på skissen gir deg mer informasjon om utstyret i sirkulasjonssløyfen for slam.
CC BY-SASkrevet av Kenneth Ludvigsen. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 26.07.2017

Læringsressurser

Hovedsystemer om bord i offshore installasjoner