Hopp til innhold

Forelesing og presentasjon

Bli kjent med slamsirkulasjonssystemet

Slamsirkulasjonssystemet består av tanker og pumper, rørene slammet går gjennom i brønnen og renseutstyr som tar imot slammet som kommer fra brønnen. Klikkpunktene på skissen gir deg mer informasjon om utstyret i sirkulasjonssløyfen for slam.

Sist faglig oppdatert 26.07.2017
Skrevet av Kenneth Ludvigsen
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Hovedsystemer om bord i offshore installasjoner

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs