Hopp til innhold

Fagstoff

Sement-miksestasjon

I sement-miksestasjonen blandes væske, sementpulver og tilsetningsstoffer. I denne prosessen skal alt mikses til det er ferdig blandet og kan sendes videre til brønnen, der sementen skal plasseres på utsiden av fôringsrøret (casing).

Bli kjent med sement-miksestasjonen

Skissen viser en sementmiksestasjon som blander tørrstoff og væske i en manifold (mixing head) ved inngangen til blandetanken. Blandingen resirkuleres i systemet, og tilsettes miksevann eller tørrstoff til sementen oppnår den ønskede kvaliteten. Fra blandetanken føres den ferdige sementblandingen til høytrykks-sementpumpene ved hjelp av en fødepumpe (sentrifugalpumpe).

Dette læremiddelet er interaktivt. Bli kjent med miksestasjonens komponenter ved å dra navnene til riktig sted.

Lag en enkel beskrivelse av hver av komponentene:

fødepumpe, agitator, miksehode, miksevannpumpe, densimeter, vannmåler, tørrstoffmåler

  • Hva er oppgaven til komponenten?
  • Hvordan fungerer den?
  • Hva om den ikke virker?
CC BY-SASkrevet av Sissel Paaske. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 17.07.2017

Læringsressurser

Hovedsystemer om bord i offshore installasjoner