Hopp til innhold

Fagstoff

Retningslinje for fjernoperert rørhåndtering

Retningslinjer og rutiner for fjernoperert rørhåndtering i bore- og brønnoperasjoner er utarbeidet som et resultat av krav fra PTIL om risikoreduksjon for personell offshore. Det er registrert en betydelig nedgang i klem- og håndskader etter at det ble innført krav til fjernoperert rørhåndtering.

På boredekket og på rørdekket er de fleste rørhåndteringsoperasjonene fjernoperert. Til dette er det utviklet mange ulike maskiner som har hver sin oppgave. Videoen viser hvordan rør blir operert med en fjernstyrt maskin.

Retningslinje for fjernoperert rørhåndtering

Retningslinje 081 fra Norsk olje og gass

Unntak

Det er enkelte operasjoner hvor det er svært vanskelig eller urimelig å stille krav om fjernoperert rørhåndtering, men standard arbeidsoperasjoner skal ha fjernoperert rørhåndtering på norsk sokkel. Eventuelle avvik fra retningslinje 081 skal behandles internt i selskapene.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Sissel Paaske. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 04.07.2018

Læringsressurser

HMS erfaringsoverføring