Hopp til innhold

Biologi 1

  Celler

  Celler er byggesteinene i alt levende, fra enkle encellede organismer til mer komplekse organismer som oss mennesker. Kunnskap om celler er derfor helt sentralt i biologi. Her skal du få innsikt i mange av de fascinerende og livsviktige prosessene som foregår i og mellom cellene

  Celledeling

  Celledeling vil si at en celle deler seg og blir til to nye celler. Vi skiller mellom to typer celledeling: mitose og meiose. Celledeling er en sentral del av vekst, utvikling og reparasjon i flercellede organismer og er derfor nøye kontrollert av cellens eget kontrollsystem.

  Læringsressurser

  Celledeling