Hopp til innhold

Fagstoff

Kopiering av DNA

I cellens vekstfase, interfasen, forbereder cellen seg på celledeling og begynner å kopiere sitt genetiske arvestoff (DNA). Dette er en komplisert prosess som kalles DNA-replikasjon.
En åpen DNA-heliks der det dannes to nye DNA-tråder på hver av de to enkelttrådene. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

DNA-replikasjon – når DNA kopierer seg selv

DNA-molekylet er det eneste molekylet i cellen som kan kopiere seg selv. Når cellen skal dele seg, må DNA-molekylene lage kopier av seg selv, slik at hver av de to nye cellene får et komplett sett med arvestoff. Hos oss mennesker er arvestoffet organisert i 46 kromosomer som blir kopiert om og om igjen hver gang en celle deler seg. Kopiering av DNA kalles gjerne DNA-replikasjon. Dette er en komplisert prosess som krever energi og involverer mange enzymer og andre proteiner.

Ett DNA-molekyl kopieres slik at det blir to. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
En serie med bilder som viser prosessen ved DNA-reparasjon, der en del av DNA-et blir byttet ut med en ny del. Illustrasjon.

Korrekturlesing av DNA

For at overføringen av det genetiske arvestoffet skal bli korrekt, har cellen utviklet et svært nøyaktig kontrollsystem. Kontrollsystemet består av ulike enzymer i cellekjernen som feilsøker, kontrollerer og eventuelt reparerer feil og skader som kan oppstå under kopieringen av DNA.

Dette er et svært presist system, men endringer i DNA kan likevel oppstå. Slike tilfeldige feil kalles mutasjoner og kan ha store konsekvenser for måten cellen oppfører seg på. Mutasjoner kan for eksempel føre til celledød eller sykdom, eller gi en art nye egenskaper.

Fra åpent DNA til tettpakkede kromosomer

Gjennom mesteparten av livet til en celle er DNA løst festet til spesielle proteiner som kalles histoner. På dette stadiet er DNA lett tilgjengelig for proteinsyntese og aktivering eller inaktivering av gener.

En DNA-tråd som tvinnes opp på baller av proteiner og pakkes tett sammen til et kromosom. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Før celledeling pakkes DNA-et tett sammen på histonene og kalles kromosomer. De to DNA-kopiene som dannes under DNA-replikasjonen, bindes sammen og utgjør nå et dobbelt kromosom som kalles søsterkromatider.

Under celledeling skiller de to søsterkromatidene lag, og hver nye celle får ett komplett sett med kromosomer.

Selv om det er flere likheter mellom DNA-replikasjon og -transkripsjon (prosessen der det lages en RNA-kopi av DNA for videre produksjon av proteiner), er det svært viktig å skille disse to prosessene fra hverandre.

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 08.09.2021

Læringsressurser

Celledeling