Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver til film om celledeling

Observer celledeling gjennom mikroskopet ved å se denne filmen om celledeling. Jobb med filmen og med hvordan ulike celler deler seg, både individuelt og felles i klassen.

Del 1. Se filmen

Del 2. Individuelle oppgaver til filmen

 1. Hva observerte du? Filmen inneholder mye informasjon. Prøv å trekke ut så mye som mulig.

 2. Se filmen en gang til, gjerne med veldig lav hastighet (0,5x). Legger du merke til noe mer?

  • Hvilke celletyper ser du i filmen?

  • Hvor ofte deler de ulike cellene seg?

  • Kan du si noe om størrelsen på de ulike celletypene?

  • Hvilke cellestrukturer kan du observere?

Del 3. Diskuter filmen i klassen

Vi observerer og legger merke til forskjellige ting. Derfor er det ofte fint å diskutere med andre. Diskuter filmen i klassen, og lag gjerne en felles oppsummering av det dere har observert.

Del 4. Videre arbeid

 1. Tenk deg at det er du som har tatt opp denne filmen gjennom mikroskopet. Lag to ulike beskrivelser av filmen:

  1. en faglig forklaring der målgruppa er andre biologielever

  2. en forklaring som kan passe til hvem som helst uavhengig av faglig bakgrunn

 2. Finn ut hvordan de to celletypene over deler seg. Deler de seg på samme måte? Forklar eventuelle likheter og forskjeller.

 3. Lag en skala der du presenterer relativ størrelse på de to celletypene ved å sammenligne dem med ting som ikke er mikroskopiske.

 4. Lag en grafisk framstilling som viser hvor ofte de to celletypene deler seg.

 5. I den øverste delen ("Animal cells") er det HeLa-celler som deler seg. Finn ut mer om HeLa-celler. Hva er spesielt med disse cellene?

 6. Drøft denne påstanden: "Celledeling er reproduksjon av celler."

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 29.09.2021

Læringsressurser

Celledeling