Hopp til innhold

Fagstoff

Mitose – vanlig celledeling

Mitose er den vanligste formen for celledeling. Ved mitose blir det dannet to nye celler med identisk arvestoff (DNA).
En celle som deler seg til to nye celler. Mikroskopbilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når én celle deler seg og blir til to helt identiske celler

En celle deler seg og blir til to nye celler. Illustrasjon.

Ved vanlig celledeling vil én celle, gjerne kalt "morcellen", dele seg og danne to nye "datterceller". De to nye cellene vil da være identiske med morcellen og inneholde det samme arvestoffet.

Encellede og flercellede organismer

Encellede organismer formerer seg ved vanlig celledeling og produserer på den måten nye avkom. Hos en flercellet organisme foregår mitose til enhver tid i hele kroppen og gjennom hele livet. De nye cellene som dannes, skal gi vekst og erstatte celler som er skadet eller utslitt.

Det er spesielt høy aktivitet av mitose på fosterstadiet til en organisme. Den befruktede cellen er avhengig av utallige celledelinger for å kunne vokse og utvikle seg fra en zygote til en fullverdig organisme som består av ulike celletyper, vev og organer.

Delingsfasen ved mitose

Når cellen har oppnådd riktig størrelse, og det genetiske arvestoffet er korrekt kopiert ved DNA-replikasjon, gjør cellen seg klar for delingsfasen: mitose.

Mitose er en nøye kontrollert prosess der cellen gjennomgår fem ulike faser:

  • profase

  • prometafase

  • metafase

  • anafase

  • telofase

Mitose steg for steg

Illustrasjonene er forenklet og inkluderer bare fire søsterkromatider. I virkeligheten har alle cellene 46 søsterkromatider som trekkes fra hverandre, slik at hver celle ender opp med 46 enkle kromosomer.

Kollasj av celledeling ved mitose, steg-for-steg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tenk over

  • Hva skjer med cellene når en organisme vokser?

  • Hva er hensikten med mitose?

Relatert innhold

Cellens livssyklus beskriver livet til en celle – fra den blir til, og fram til den selv er klar for reproduksjon ved celledeling.

I interfasen forbereder cellen seg på celledeling og begynner å kopiere sitt DNA. Dette er en komplisert prosess som kalles DNA-replikasjon.

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 04.10.2021

Læringsressurser

Celledeling