Hopp til innhold

Fagartikkel

Mitose – vanlig celledeling

Mitose er den vanligste formen for celledeling. Ved mitose blir det dannet to nye celler med identisk arvestoff (DNA).

En celle som deler seg til to nye celler. Mikroskopbilde.

Mikroskopbilde av en epitelcelle i siste del av celledelingen, anafasen. Søsterkromatidene er farget blå og trekkes til hver sin cellehalvdel av spindeltråder som er farget grønne.

Når én celle deler seg og blir til to helt identiske celler

En celle deler seg og blir til to nye celler. Illustrasjon.

Ved vanlig celledeling vil én celle, gjerne kalt "morcellen", dele seg og danne to nye "datterceller". De to nye cellene vil da være identiske med morcellen og inneholde det samme arvestoffet.

Encellede og flercellede organismer

Encellede organismer formerer seg ved vanlig celledeling og produserer på den måten nye avkom. Hos en flercellet organisme foregår mitose til enhver tid i hele kroppen og gjennom hele livet. De nye cellene som dannes, skal gi vekst og erstatte celler som er skadet eller utslitt.

Det er spesielt høy aktivitet av mitose på fosterstadiet til en organisme. Den befruktede cellen er avhengig av utallige celledelinger for å kunne vokse og utvikle seg fra en zygote til en fullverdig organisme som består av ulike celletyper, vev og organer.

Celledeling ved mitose under fosterutviklingen til Xenopus, en vannlevende frosk. På dette utviklingsstadiet til en organisme er det spesielt høy aktivitet av mitose.

Delingsfasen ved mitose

Når cellen har oppnådd riktig størrelse, og det genetiske arvestoffet er korrekt kopiert ved DNA-replikasjon, gjør cellen seg klar for delingsfasen: mitose.

Mitose er en nøye kontrollert prosess der cellen gjennomgår fem ulike faser:

  • profase

  • prometafase

  • metafase

  • anafase

  • telofase

Mitose steg for steg

Illustrasjonene er forenklet og inkluderer bare fire søsterkromatider. I virkeligheten har alle cellene 46 søsterkromatider som trekkes fra hverandre, slik at hver celle ender opp med 46 enkle kromosomer.

Kollasj av celledeling ved mitose, steg-for-steg. Foto.

En epitelcelle som gjennomgår celledeling ved mitose. Kromosomene er farget blå og trekkes til hver sin cellehalvdel av spindeltråder som er farget grønne.

Tenk over

  • Hva skjer med cellene når en organisme vokser?

  • Hva er hensikten med mitose?

Sist faglig oppdatert 04.10.2021
Skrevet av Camilla Øvstebø

Læringsressurser

Celledeling

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter