Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Refleksjonsoppgaver om celledeling

Her skal du jobbe med å forstå cellen og se sammenhenger mellom celler, cellestrukturer og organismer. I emnet om celledeling er det viktig å reflektere over og forstå hvordan regulering av celledeling er viktig for vekst og reparasjon i flercellede organismer.
Ulike stadier i celledeling. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgaver

 1. Hvor kommer celler fra?

 2. Hvordan kan en organisme gå fra å være én eneste celle, en zygote, til å bestå av milliarder av celler?

 3. Tenk gjennom hva som menes med sitatet under. Diskuter gjerne med en medelev.

  Where a cell exists, there must have been a preexsisting cell, just as the animal arises only from an animal and the plant only from a plant.
  (Rudolf Virchow, 1855)

 4. Hvorfor går noen celler i hvilefase, G0, i stedet for å gjennomgå en ny livssyklus?

 5. Forklar hvilke forskjeller og likheter det er mellom planter og dyr i det siste stadiet av celledelingen, cytokinese.

 6. Hvilke prosesser fører til at en celle kan bli til en kreftcelle?

 7. Deler alle celler seg i samme fart hos barn og voksne? Begrunn svaret ditt.

 8. Hva gjør cellen når den ikke deler seg?

 9. Hvordan vet celler når de skal dele seg, og når de skal slutte å dele seg? Må celler slutte å dele seg?

 10. Hvorfor sier vi at en zygote utgjør én celle, når den har blitt dannet av at én sædcelle har smeltet sammen med én eggcelle?

 11. Hvorfor blir søsken som oftest ulike selv om de har samme far og mor?

 12. De fleste cellene i kroppen din har en diameter på 10–20 mikrometer (0,000 001 meter). Hvordan er det da mulig at DNA-molekylet i ett kromosom kan være opptil 5 cm langt?

 13. Forklar hvordan en spermatocytt utvikler seg for å bli til en sædcelle.

 14. Hvis du uheldigvis biter deg i leppa, eller skraper opp kneet, vil såret etter noen dager være helt bra igjen. Forklar hva som skjer.

 15. Du mister 30 000–40 000 døde hudceller hvert minutt. Finn ut hvor mange nye celler kroppen må produsere i løpet av en dag.

 16. Da du ble unnfanget, smeltet én sædcelle og én eggcelle sammen og dannet en zygote: den første cellen av deg. Du består i dag av omtrent 40 tusen milliarder celler. Finn ut hvor mange celledelinger som skjer i deg hver eneste dag.

 17. Kjemoterapi, også kalt cellegift, er en medisinsk behandling som benyttes mot flere typer kreft. Et medikament som brukes ved kjemoterapi, er Vincristine. Finn ut hvilken sentral struktur i celledeling dette medikamentet påvirker, og hvilke effekter dette vil ha for celledelingen.

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø , Mary Ann Clark, Jung Choi og Matthew Douglas. Rettighetshaver: Openstax, Rice University
Sist faglig oppdatert 04.10.2021

Læringsressurser

Celledeling