Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppsummeringsoppgaver om celledeling

Her finner du varierte oppgaver om hvordan ulike celler deler seg, og hvordan celledeling er viktig for vekst og reparasjon i flercellede organismer. Oppgavene gir deg god trening i nye begreper og en fin oversikt over emnet.

Oppgave 1. Memory

Lag par ved å finne bildet og ordet som hører sammen.

Oppgave 2. Livet til en celle

Tegn og forklar livssyklusen til en celle.

  1. Hvilke ulike livsfaser har en celle?

  2. Hvordan regulerer cellen når og hvor ofte den skal dele seg?

  3. Forklar hvordan celledød påvirker encellede og flercellede organismer.

Oppgave 3. Har du kontroll på begrepene?

Tegn og forklar begrepene nedenfor.

kromosompar – kromosom – søsterkromatider – homologe kromosomer – kromosomkopier

Oppgave 4. Sentrale strukturer i delingsfasen til en celle

Dra begrepet til riktig struktur.

Oppgave 5. Livets ulike faser

Dra navnet til riktig fase.

Oppgave 6. Lag din egen huskeregel

Det kan ofte være vanskelig å huske mange nye begreper. Det kan derfor være lurt å se etter et system i begrepene du skal huske, og lage en huskeregel.

Lag din egen huskeregel for rekkefølgen på de ulike fasene i celledelingen.

Oppgave 7. Flervalgsoppgaver om cellens livssyklus

Oppgave 8. Overkryssing ved meiose

Oppgave 9. Få oversikt over mitose og meiose

Lag en oversikt over de to typene celledeling: mitose og meiose. Lag gjerne en tegning eller en tabell.

  • Hvilke strukturer er sentrale i delingsfasen til en celle?

  • Hva er hovedforskjellene mellom de to typene celledeling?

  • Hvilke likheter finner du mellom mitose og meiose?

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø .
Sist faglig oppdatert 17.05.2023

Læringsressurser

Celledeling