Hopp til innhold

Biologi 1

    Reagere på omgivelsene

    Alle organismer lever i et samspill med omgivelsene sine. De må derfor kunne fange opp og reagere på signaler som kommer utenfra, og formidle disse til cellene i organismen. Cellene samarbeider og kommuniserer ved hjelp av signalstoffer for å holde et stabilt indre miljø.