Hopp til innhold

Biologi 1 - BETA

Gassutveksling

Gassutveksling handler om å ta opp og skille ut ulike gasser i omgivelsene. Organismer har ulike måter å drive gassutveksling på. Dyr tar opp oksygen fra omgivelsene og skiller ut karbondioksid. Planter driver gassutveksling gjennom fotosyntesen, der de tar opp karbondioksid og skiller ut oksygen.

Læringsressurser

Gassutveksling

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter